Molde kommune

Våre ledige stillinger

Stillingstittel
Avdeling
Arbeidssted
Søknadsfrist
Avdeling:
Sekken oppvekstsenter
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
01.06.2022
Avdeling:
Sekken oppvekstsenter
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
01.06.2022
Avdeling:
Midsund omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
09.06.2022
Avdeling:
Psykisk helse- og rustjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
09.06.2022
Avdeling:
Psykisk helse- og rustjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
09.06.2022
Avdeling:
Psykisk helse- og rustjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
09.06.2022
Avdeling:
Psykisk helse- og rustjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
09.06.2022
Avdeling:
PPT
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Helsetjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Analyse- og utviklingsavdeling
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
31.05.2022
Avdeling:
Helsetjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
07.06.2022
Avdeling:
Helsetjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Molde bydrift
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Alle skoler i Molde kommune
Bekkevoll ungdomsskole
Bergmo ungdomsskole
Bolsøya skole
Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Kleive oppvekstsenter
Kvam skole
Kviltorp skole
Langmyra skole
Midsund barne- og ungdomsskule
Nordbyen skole
Sekken oppvekstsenter
Sellanrå skole
Skjevik barne- og ungdomsskole
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Tøndergård skole
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
23.05.2022
Avdeling:
Bergmo omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Psykisk helse- og rustjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Flyktningtjenesten
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Glomstua omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Glomstua omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
30.05.2022
Avdeling:
Kulturtjenesten
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
23.05.2022
Avdeling:
Kulturtjenesten
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
23.05.2022
Avdeling:
Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
23.05.2022
Avdeling:
Bergmo omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
23.05.2022
Avdeling:
Moldebadet
Arbeidssted:
Moldebadet
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Flyktningtjenesten
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
30.06.2022
Avdeling:
Molde Eiendom KF
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
25.05.2022
Avdeling:
Molde bydrift
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
02.06.2022
Avdeling:
Kirkebakken omsorgssenter
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
01.06.2022
Avdeling:
Flyktningtjenesten
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Råkhaugen omsorgssenter
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Flyktningtjenesten
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Psykisk helse- og rustjenester
Arbeidssted:
Søknadsfrist:
Avdeling:
Nesset omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
29.05.2022
Avdeling:
Alle barnehager i Molde kommune
Langmyra barnehage
Barnas hus barnehage
Gjerdet barnehage
Hatlelia barnehage
Hauglegda, Øvre Bergmo og Mårskrenten barnehager
Hjelset barnehage
Kvam- og St. Sunniva barnehage
Lillekollen barnehage
Midsund barnehage
Eidsvåg, Eresfjord og Vistdal barnehager
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Råkhaugen omsorgssenter
Arbeidssted:
Råkhaugen omsorgssenter
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Bergmo omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Bergmo omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Kirkebakken omsorgssenter
Arbeidssted:
Kirkebakken omsorgssenter
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Bo- og habiliteringstjenester
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Alle skoler i Molde kommune
Bekkevoll ungdomsskole
Bergmo ungdomsskole
Bolsøya skole
Eidsvåg barne- og ungdomsskole
Kleive oppvekstsenter
Kvam skole
Kviltorp skole
Langmyra skole
Molde voksenopplæringssenter
Midsund barne- og ungdomsskule
Nordbyen skole
Sekken oppvekstsenter
Sellanrå skole
Skjevik barne- og ungdomsskole
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Vistdal skole
Eresfjord barne- og ungdomsskule
Tøndergård skole
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
15.08.2022
Avdeling:
Glomstua omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Glomstua omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Midsund omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Midsund omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
31.12.2022
Avdeling:
Psykisk helse- og rustjenester
Arbeidssted:
Psykisk helse- og rustjenester
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Bo- og habiliteringstjenester
Arbeidssted:
Bo- og habiliteringstjenester
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Råkhaugen omsorgssenter
Arbeidssted:
Råkhaugen omsorgssenter
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Nesset omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Nesset omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
15.06.2021
Avdeling:
Glomstua omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Glomstua omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Kirkebakken omsorgssenter
Arbeidssted:
Kirkebakken omsorgssenter
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Bergmo omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Bergmo omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
15.06.2022
Avdeling:
Midsund omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Midsund omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
23.05.2022
Avdeling:
Nesset omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Molde kommune
Søknadsfrist:
31.03.2022
Avdeling:
Nesset omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Nesset omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
31.03.2022
Avdeling:
Nesset omsorgsdistrikt
Arbeidssted:
Nesset omsorgsdistrikt
Søknadsfrist:
31.12.2022

Eksisterende bruker?

Ikke registrert bruker?

Som registrert bruker får du blant annet tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.