Molde kommune

Kirkebakken omsorgssenter

Ferievikarer 2022

Stillingstype

Ved Kirkebakken omsorgssenter er det behov for ferievikarer i perioden 27.06 – 21.08.2022.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene. 

 

Beskrivelse av arbeidssted  

Kirkebakken omsorgssenter er et sjukehjem med tre avdelinger. En avdeling for pasienter med langtidsvedtak og to avdleinger med pasienter med korttids- og rehabiliteringsvedtak.
Tjenesten arbeider turnus med vakter på dag, kveld, natt, helg og høytidsdager.

 

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier:
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider:
Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider
 
Assistenter:
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg

 

For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges


Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.

Del på:

Referansenr:

21/12589

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.06.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kirkebakken omsorgssenter

Kontaktpersoner:

Adresse:

Veøygata 1 6413 Molde