molde kommune

Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt

Ferievikarer 2022

Stillingstype

Ved Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt  er det behov for ferievikarer i perioden 27.06 – 21.08.2022.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, kokker og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene. 

 


Beskrivelse av arbeidssted 

Kleive og Skåla omsorgsdistrikt er et pleie- og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Kleive omsorgssenter har hjemmetjeneste, sykehjem, kjøkken, dagsenter og vaskeri. Skåla omsorgssenter har hjemmetjeneste, sykehjem, dagsenter og vaskeri. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø og har hatt et stabilt lavt sykefravær over år.

Skriv i søknaden hvor du helst vil jobbe (Kleive eller Skåla), hvilket arbeidsområde/ avdeling og hvilket tidsrom som er aktuelt for deg. Oppgi i søknaden om det er perioder i løpet av sommeren, du ikke kan jobbe/være tilgjengelig.

Vi har fortløpende inntak av ferievikarer i løpet av våren, så søk så tidlig som mulig.

 

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier:
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider:
Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider
 
Medisinstudenter:
Attest fra studiested på hvor langt man har kommet i studieløpet. Det skilles mellom før og etter 6. semester på hvilke oppgaver en medisinstudent kan utføre. Etter 4.semester kan man gjøre helsefagarbeider oppgaver, etter 6. semester kan man gjøre sykepleieroppgaver i hjemmetjeneste og på langtidsavdeling. Medisinstudenter vil måtte ta e-læringskurs i medikamenthåndtering og observasjonskompetanse tilpasset de oppgaver man kan/må utføre.
 
Assistenter:
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg, men opplæring vil bli gitt.
 
 
For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Ansatte i hjemmetjenesten må ha mulighet for å disponere egen bil i tjenesten (kjøregodtgjørelse) i tillegg til å benytte tjenestebiler
 • Søkere til pleiearbeid må fylle 18 år, inneværende år

Personlig egnethet vektlegges


Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt arbeider ut fra målet: "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus!"
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju.

Del på:

Referansenr:

21/12591

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.06.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt

Kontaktpersoner:

Adresse: