Molde kommune

Midsund omsorgsdistrikt

Ferievikarer 2022

Stillingstype

Ved Midsund omsorgsdistrikt er det behov for ferievikarer i perioden 27.06 – 21.08.2022.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, medisinstudenter, helsefagarbeidere, kokker og assistenter. Studenter innen de forskjellige fagfeltene oppfordres sterkt til å søke. I tillegg trenger vi personer som kan yte renholdsoppgaver til brukere i hjemmetjenesten.

Oppgi i søknaden om det er perioder i løpet av sommeren du ikke kan jobbe/være tilgjengelig.

OBS! Vi har fortløpende inntak av sommervikarer i løpet av våren, så søk så tidlig som mulig. 


Beskrivelse av arbeidssted 

Midsund omsorgsdistrikt har ansvar for og gir tjenester til Midsund Sykehjem med 3 avdelinger.
Midsund hjemmetjenester med hjemmesykepleie, praktisk bistand hjelp i hjemmet og Brukerstyrt personlig assistanse (BPA), Midsund Kjøkken som produserer mat til sykehjemmet, selger mat til personer som bur i omsorgsbolig eller i egen bolig.

 

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier:
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider:
Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider
 
Medisinstudenter:
Attest fra studiested på hvor langt man har kommet i studieløpet. Det skilles mellom før og etter 6. semester på hvilke oppgaver en medisinstudent kan utføre. Etter 4.semester kan man gjøre helsefagarbeider oppgaver, etter 6. semester kan man gjøre sykepleieroppgaver i hjemmetjeneste og på langtidsavdeling. Etter 8.semester kan man gjøre sykepleieroppgaver også i korttidsavdeling. Medisinstudenter vil måtte ta e-læringskurs i medikamenthåndtering og observasjonskompetanse tilpasset de oppgaver man kan/må utføre.
 
Assistenter:
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg, men opplæring vil bli gitt. 
 

Ungdommer 15 – 17 år:
Vi har nå fylt alle stillingene til de under 18 år. Takk til alle som meldte sin interesse!

 
For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Ansatte i hjemmetjenesten må ha mulighet for å disponere egen bil i tjenesten (kjøregodtgjørelse) i tillegg til å benytte tjenestebiler
 • Søkere til pleiearbeid må fylle 18 år inneværende år.

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.

Del på:

Referansenr:

21/12592

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

23.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Midsund omsorgsdistrikt

Kontaktpersoner:

Adresse:

6475 Midsund