molde kommune

Bo- og habiliteringstjenester

Ferievikarer 2022

Stillingstype

Ved Bo- og habiliteringstjenester er det behov for ferievikarer i perioden 27.06 – 21.08.2022.

Vi søker verne og sykepleiere, helsefagarbeidere og andre med relevante fagutdannelser, samt pleiemedarbeidere.


Beskrivelse av arbeidssted 

Enheten har tre hovedarbeidsområder, dagsenter og aktivitetssenter med dagarbeidstid og botjenester og avlastningstjenester med turnusarbeid.

 

Kvalifikasjoner

Vernepleier/sykepleier:
Offentlig godkjenning/autorisasjon som verne og sykepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider:
Fagbrev/ autorisasjon som helsefagarbeider
 

Ungdommer 15 – 17 år:

Vi har nå fylt alle stillingene til de under 18 år. Takk til alle som meldte sin interesse!

 
For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede er en fordel, men ikke et krav. 

Personlig egnethet vektlegges


Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 og helsepersonelloven §20A

Søknad

Da våre lokasjoner er geografisk spredt, ber vi deg oppgi i søknaden hvor du helst ønsker å jobbe og hvilket tidsrom som er aktuelt for deg. 

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.

Del på:

Referansenr:

21/12595

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.06.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Bo- og habiliteringstjenester

Adresse:

Enenvegen 12 6416 Molde