Molde kommune

Nesset omsorgsdistrikt

Tilkallingsvikar

Stillingstype

Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Nesset omsorgsdistrikt.


Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten?
Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Studenter innenfor de ulike fagfeltene oppfordres sterkt til å søke. 

Vi har behov for tilkallingsvikarer på helg, midtuke, og i alle ferier.

OBS! Vi har fortløpende inntak av tilkallingsvikarer etter behov.


Beskrivelse av arbeidssted 

Nesset omsorgsdistrikt dekker bygdene Vistdal, Eresfjord, Eikesdal, Bugge, Eidsvåg, Eidsøra, Meisalstranda, Raudsand, Rød, Tjelle og Ranvik og har hovedbase i Eidsvåg ca 52km fra Molde sentrum. Tjenestene vi tilbyr består av Nesset omsorgssenter: sykehjemsavdeling (somatisk) og skjermet avdeling for personer med demens, dagsenter, kjøkken og vaskeri, Hjemmetjenesten som har base i Nesset helsehus og Vistdal bofellesskap. Vi har 48 pasientplasser i institusjon og brukere av hjemmetjenesten spredt i alle bygder i distriktet vårt.

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier:
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider:
Fagbrev og norsk autorisasjon som helsefagarbeider.
 
Assistenter:
Erfaring fra pleie er en fordel, men opplæring vil bli gitt.
 
For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Ansatte i hjemmetjenesten må ha mulighet for å disponere egen bil i tjenesten (kjøregodtgjørelse) i tillegg til å benytte tjenestebiler

Personlig egnethet vektlegges
Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju.

Del på:

Referansenr:

21/12580

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2022

Tiltredelse:

fortløpende eter avtale

Arbeidssted:

Nesset omsorgsdistrikt

Kontaktpersoner:

Adresse:

Myravegen 1 6460 Eidsvåg