Molde kommune

Råkhaugen omsorgssenter

Sykepleiere og psykiatriske sykepleiere

Stillingstype

Det er ledig flere faste 100 % stillinger som sykepleiere og psykiatriske sykepleiere .

 

Beskrivelse av arbeidssted

Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for tilbud til personer med demens. Her er dagtilbud, 7 plasser i bofellesskap, 40 langtidsplasser, 8 korttidsplasser og 4 plasser i forsterket skjermet enhet i sykehjem. 24 nye sykehjemplasser står klar til innflytting høsten 2022. Kommunens demensteam har kontor ved omsorgssenteret. 

 

Hovedoppgaver

Sykehjemmet er delt inn i 7 boenheter med 4 - 8 beboere i hver.  Sykepleierne jobber i eget arbeidslag, og har hele sykehjemmet som arbeidsfelt. Det er todelt turnus med arbeid helg.

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer,
  gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleier i Norge, gjerne med videreutdanning i psykiatri
 • Ha  interesse og erfaring innen å arbeide med personer med demens.
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid

 

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge
  til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Funksjonstillegg som kommer i tillegg til grunnlønn
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål tas med ved et intervju.

 

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/2266

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Råkhaugvegen 12 6425 Molde