Molde kommune

Glomstua omsorgsdistrikt

Sykepleier i nattpatruljen/hjemmetjenesten natt

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som sykepleier i nattpatruljen, hjemmetjenesten ved Glomstua omsorgsdistrikt.
Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus på natt med arbeid helg. Det blir gitt et eget funksjonstillegg.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Glomstua omsorgsdistrikt innehar mange tjenesteområder. Vi har sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, dagsenter og kjøkken. Vi har et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere. Nattpatruljen er en del av hjemmetjenesten. Dette er en fellesstjeneste for Molde kommune slik den var før sammenslåing med Midsund og Nesset. 

 

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
 • Nattpatruljen yter tjenester til hjemmeboende på natt. De skal være beredskapsfunksjon i forhold til trygghetsalarmer og oppståtte behov for hjemmesykepleie. 

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleiere i Norge
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Må ha sertifikat på bil med manuelt gir, vi har tjenestebiler.

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Sykepleiere i nattpatruljen gis et ekstra funksjonstillegg i tillegg til garantilønn og andre tilleggg.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenr:

22/2387

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

31.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Glomstuvegen 48A 6412 Molde