Molde kommune

Kirkebakken omsorgssenter

Sykepleier

Stillingstype

Vi har ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved Kirkebakken omsorgssenter.
Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus med arbeid helg.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Kirkebakken omsorgssenter er et av 5 pleie- og omsorgsdistrikt i  Molde kommune. Kirkebakken omsorgssenter er et  korttids-, rehabiliteringssykehjem med 32 plasser. 

 

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • gi stell, pleie og omsorg til beboer opp mot individuelle behov. Tjenesten skal ytes med respekt på en slik måte at beboer opplever tilfredstillinde livskvalitet og trygghet.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
 • Ansatte er også medansvarlig for et godt arbeidsmiljø. De skal vise respekt og være til støtte for kollegaer

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleiere i Norge
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenr:

22/2524

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

01.06.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Veøygata 1 6413 Molde