Molde kommune

Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt - Skåla omsorgssenter

Sykepleier

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som sykepleier. Stillingen er lokalisert til Skåla Omsorgssenter, sykehjemmet. Stillingen innebærer arbeid på dag/ kveld med arbeid på helg.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Skåla omsorgssenter, er en del av Kleive og Skåla Omsorgsdistrikt i Molde kommune. Skåla omsorgssenter har sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter og vaskeri. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø og har hatt et stabilt lavt sykefravær over år.

 

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
 • sykepleier er medansvarlig for at den pleie som utøves er i overensstemmelse med enhetens og arbeidsstedets målsetninger.

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleiere i Norge
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

 

 Vi tilbyr

En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø der en jobber ut fra en filosofi, at det skal være systematikk i det en gjør, sikre

en rød tråd, slik at medarbeiderne får frigjort tid til å gi gode tjenester til brukerne. Enheten har fokus på myndiggjøring,

involvering, rolleklarhet og likeverd, god informasjonsflyt og systematisk kompetanseheving.

Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt arbeider ut fra målet: "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus!"

 

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved ev. intervju.

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/3699

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.11.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Skåla Omsorgssenter

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde