Molde kommune

Molde bydrift

Rådgivere

Ønsker du å være med på å videreutvikle en trygg og effektiv samferdsel, i en fremtidsrettet og offensiv kommune?

Ønsker du å jobbe med trafikksikkerhet og det grønne skiftet?

Ønsker du å jobbe tett med dyktige kollegaer, regionale myndigheter, frivillige lag og foreninger og næringsliv?

Da kan du være den rette for oss. 

 

Stillingstype

Det er ledig to 100 % stillinger som forvaltere innen veg, gatelys og parkering. En fast stilling og et engasjement. Engasjementet er på ett år med mulighet for forlengelse. 

 

Beskrivelse av arbeidssted

Midsund, Molde og Nesset dannet ny kommune fra 1. januar 2020. Navnet er Molde kommune. Kommunen har om lag 32 000 innbyggere. Vi skal være en fremtidsrettet kommune som tar i bruk ny teknologi, som treffer miljøvennlige valg og som har kompetente og sterke fagmiljøer. Molde kommune er organisert i tre sektorer og fire stabsavdelinger.

Molde bydrift er en kompetanseenhet og tjenestelvereandøre innenfor tjenestene vei, park, parkering og verksted. Enheten har 30 faste ansatte og består av utvikling- og forvaltningsavdelingen og driftsavdelingen. Vi ønsker vi å stimulere til samarbeid, nytenking og innovasjon. Framtiden må planlegges og spennende satsinger skal realiseres. Vi tilbyr varierte og spennende arbeidsoppgaver, dyktige kolleger og gode pensjonsordninger. Blir du med på laget?

Avdelingen har hovedansvar for oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av våre kommunale veger, gang- og sykkelveger, parkeringsplasser, gatelys og parker. Vegforvaltningen er vegmyndighet og har en rekke oppgaver knyttet til vegforvaltning. I tillegg støtter vi egen driftsorganisasjon, deltar i bl.a. planprosesser og prosjekter på andre områder i kommunen.

 

Hovedoppgaver

 • Lede prosesser, prosjekter og planarbeid 
 • Utøve nødvendig saksbehandling som myndighet, arealforvalter, tjenesteleverandør og samfunnsutvikler  
 • Innhente og digitalisere kunnskapsgrunnlaget om kommunale veger, parkeringsareal, gatelys og trafikksikkerhet 
 • Bidra til å bruke våre datasett til å forbedring og videreutvikling av våre tjenesteområder.
 • Bidra aktivt i prosesser som gir utvikling gjennom samhandling i Molde kommune
 • Utvikle gode tjenester for innbyggere og bidra til god samhandling blandt ansatte  

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeidere med   

 • høyere relevant utdanning, minimum bachelorgrad.
 • erfaring innen forvaltning og prosjektledelse   
 • gode evner til kommunikasjon og samhandling 
 • gode digitale ferdigheter, fortell oss hva du kan!

Erfaringskompetanse kan kompensere for formalkompetanse.

Vi er på jakt etter en dyktig medarbeider med de riktige personlige egenskapene. Hvis du ikke har alle de kvalifikasjonene som nevnt over, kan du likevel være en aktuell kandidat.

Du: 

 • er åpen, kompetent og profesjonell  
 • har god rolle- og organisasjonsforståelse 
 • arbeider helhetlig og tverrsektorielt  
 • er innovativ og bidrar aktivt til å utvikle oss videre innen de rammene som foreligger  
 • takler ansvar og høyt tempo  
 • evner å prioritere, strukturere og systematisere  
 • medvirker til samhold og trivsel 
 • er en god ambassadør for Molde kommune  

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Ansvar og oppgaver som utfordrer og motiverer deg som fagperson  
 • Muligheter for egenutvikling og vekst i et dynamisk og hektisk miljø 
 • En arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere  
 • Kolleger med stå på vilje og et godt miljø, både faglig og sosialt.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger  
 • Lønn etter avtale   

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må medbringes  ved event intervju.   

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.  

Del på:

Referansenr:

22/4986

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.06.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Plutovegen 7 6419 MOLDE