Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS

NORBR - Forebyggende avdeling

Ingeniør / brannforebyggende medarbeider

Stillingstype

Ved Nordmøre og Romsdal brann og redning (NORBR), forebyggende avdeling er det ledig 100% fast stilling som ingeniør / brannforebyggende medarbeider. 

 

Beskrivelse av arbeidssted og stilling

Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) er en felles brann- og redningstjeneste som ivaretar brannforebyggende og beredskapsmessige oppgaver for om lag 56 000 innbyggere i de seks kommunene Aukra, Gjemnes, Molde, Rauma, Sunndal og Tingvoll. NORBR har i alt i underkant av 270 stillinger, hvorav ca. 220 er beredskapsmannskaper i deltidsstillinger.  NORBR er inndelt i to avdelinger: beredskap og forebyggende. Våre motiverte medarbeidere har et mål om å forebygge branner og å redusere konsekvensene ved brann og andre ulykker.                              

Forebyggende avdeling har ansvaret for å gjennomføre et godt brannforebyggende arbeid i eierkommunene, med mål om effektiv innsats for å redusere risikoen for alvorlige branner. Den forebyggende innsatsen skal gjennomføres for å redusere risikoen for branner, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff, i tråd med gjeldende regelverk og egen risikokartlegging. Viktige satsningsområder er risikobasert tilsyn, tiltak rettet mot brannrisikoutsatte grupper og systematisk arbeid med informasjons- og motivasjonstiltak.

Ved forebyggende avdeling ønsker vi nå å rekruttere en motivert medarbeider for å opprettholde og styrke vår brannforebyggende innsats. I tillegg til medvirkning i annet brannforebyggende arbeid, er stillingen tiltenkt et hovedfokus på risikobasert tilsyn med, og oppfølging av, særskilte brannobjekt.

Om du ønsker å arbeide for å forebygge brann og arbeide for sikkerhet, bør du søke stillingen som ingeniør/ brannforebyggende medarbeider hos oss. I NORBR ønsker vi å utvikle oss ved å ta i bruk nye metoder for vårt brannforebyggende arbeid. Vi har fokus på ulike tilnærmingsformer til risikobasert tilsyn, forebyggende arbeid rettet mot risikogrupper, andre tiltak for å innhente og formidle kunnskap om brannrisiko, samt med å motivere og samarbeide med aktuelle aktører for å redusere sannsynligheten for- og konsekvensene av brann. Vi har derfor varierte arbeidsdager.

Oppmøtested for stillingen er ved Molde brannstasjon, med hele ansvarsområdet til NORBR som arbeidsområde.

 

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaven i stillingen vil være saksbehandling og tilsynsarbeid i.h.t HMS- og brannlovgivningen, bla risikobasert tilsyn med særskilte brannobjekter og med håndtering av farlig stoff.

Andre arbeidsoppgaver vil være:

 • Delta ved kartlegging av risikoen for brann, planlegging og gjennomføring av det forebyggende arbeidet, samt evalueringer av branner og av det forebyggende arbeidet
 • Informasjons- og motivasjonsarbeid 
 • Innhenting og formidling av brannforebyggende kunnskap
 • Delta som instruktør/foreleser ved øvelser og kurs
 • Andre relaterte oppgaver ved forebyggende avdeling


Alle ansatte på forebyggende avdeling får tilbud om å delta som støttemannskap for beredskapsavdelingen.

 

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav til stillingen er fastsatt i Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften).

Personell med oppgaver innen brannforebygging skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for forebyggende brannvern innen to år fra ansettelse, og ha enten

 1. universitets- eller høgskoleutdanning på bachelornivå
 2. yrkesutdanning som brannkonstabel heltid, jf. forskriften § 37, og kurs for utrykningsleder deltid, jf. forskriften § 41
 3. fagutdanning i samsvar med læreplan fastsatt for personell som skal utføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg, jf. forskriften § 38, eller
 4. annen relevant fagskole- eller fagutdanning

Relevant erfaring / kompetanse, spesielt innen brann- og byggfag, HMS, kvalitetssikring, tilsyns-/verifikasjonsvirksomhet, men også innenfor andre områder, kan kompensere for ovennevnte krav. Eventuelt manglende yrkesutdanning må den som tilsettes påregne å gjennomføre ved Norges brannskole etter tiltredelse. Arbeidsgiver vil dekke en slik videreutdanning.


Øvrige relevante kvalifikasjoner

 • serviceinnstilt og løsningsorientert
 • god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne
 • strukturert, ryddig og selvstendig arbeidsstil
 • pålitelig, lojal og åpen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å videreutvikle enheten i samarbeid med andre
 • gode kunnskaper i, og erfaring med bruk av IKT som verktøy
 • førerkort kl. B
 • erfaring i brannforebyggende arbeid og /eller tilsynsarbeid ønskelig
 • relevant praksis fra offentlig sektor er en fordel
 • du er opptatt av sikkerhet og å forebygge brann
 • personlig egenskaper vil bli vektlagt ved tilsettingen

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. 

 

Vi tilbyr

 • Et ungt, inkluderende og faglig godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter.
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale.
 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover, tariffavtale og reglement.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden.
 • Fleksitidsordning.
 • En time pr. uke med trening i arbeidstiden 

 

Øvrige vilkår
Ved tilbud om jobb må det kunne framlegges godkjent politiattest.

Det tas forbehold om at det kan oppstå behov som medfører endringer av tjenestested, ansvars- og arbeidsområder.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 

 

Del på:

Referansenr:

22/4779

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

23.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.norbr.no

Adresse:

Birger Hatlebakks veg 30 6415 Molde