Molde kommune

Kulturtjenesten

Driftskoordinator

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som driftskoordinator ved kulturtjenesten, avd. idrett og friluftsliv. Arbeidstid er normalt dagtid, men arbeid på kveld og helg må påregnes. 

 

Beskrivelse av arbeidssted

Molde kommune ønsker å legge til rette for fysisk aktivitet og bidra til god folkehelse. Kulturtjenesten har ansvar for drift og vedlikehold av idrettsanlegg innen- og utendørs, kulturbygg, og skjøtsel av Moldemarka og Julneset Det er nå ledig stilling som driftskoordinator  

 

Hovedoppgaver 

 • Daglig koordinering av avdelingens oppgaver og kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidsparter. 
 • Delta i den daglige driften knyttet til løpende driftsoppgaver 

 

Driftskoordinator skal i samråd med driftsleder bistå med koordinering av det daglige arbeidet, samt delta i den daglige driften knyttet til løpende driftsoppgaver  

 

Typiske oppgaver:

 • Oppfølging av husleieavtaler, driftsavtaler, leveranser, låssystem mm. 
 • Samhandling internt om bygningsmessig vedlikehold, renhold, og tilrettelegging 
 • Kontaktperson for leverandører 
 • Brann og beredskap, dokumentasjon, FDV-oppfølging

 

Avdelingens daglige oppgaver er tilrettelegging for ulike aktiviteter som håndballkamper, treninger, konserter, møter m.m. Driftsteknikerne våre er i daglig kontakt med leietakerne i våre bygg og anlegg. I tillegg skal det utføres systematisk vedlikehold av anlegg, inventar og utstyr, og påses at anleggenes audiovisuelle møteromsutstyr og andre lydanlegg fungerer tilfredsstillende. 

 

Kvalifikasjoner 

Vi søker en medarbeider med følgende kvalifikasjoner: 

 • Fagbrev innen bygg, elektro e.l. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formelle kvalifikasjoner 
 • Eventuell relevant utdanning over fagbrevnivå kan bli vurdert
 • Gode generelle datakunnskaper 
 • Du må være fleksibel og sørvisinnstilt
 • Du må ha god kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig 
 • Du må være ryddig og strukturert og kunne planlegge og gjennomføre større oppgaver 
 • Du er omstillingsdyktig, ansvarsfull og løsningsorientert 
 • Du kan jobbe både selvstendig og i team. Gode samarbeidsevner er viktig 
 • Førerkort 

 

Personlig egnethet vektlegges. 

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere, og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester  tas med ved ev. intervju.

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenr:

22/4780

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

23.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse: