Molde kommune

Bergmo omsorgssenter - sykehjemmet

Helsefagarbeider

Stillingstype 

Det er ledig 100% stilling som helsefagarbeider ved Bergmo omsorgssenter, sykehjemmet.  

 

Beskrivelse av arbeidssted

Bergmo Omsorgssenter har 47 langtidsplasser fordelt på 3 avdelinger. Omsorgssentret ligger øst i byen og har stor sansehage som tilhører driften for langtidsplasser. Turnus med arbeid på helg, men de fleste avdelingene har forhandlingsturnus der de ansatte selv forhandler om sin egen turnusplan.

Hovedoppgaver

 • er direkte underlagt avdelingsleder
 • skal rapportere om faglig oppfølging, oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overornede.
 • er ansvarlig for den faglige gjennomføringen av stell og pleie overfor pasientene
  og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for egen og medarbeiderenes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer,
  gjeldende lover og forskrifter samt de til enhver tid gjeldende kvalitetskrev

Kvalifikasjoner

 • Ha fagbrev som helsefagarbeider 
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Ha erfaring og kjennskap til journalføring (Gerica)
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig


Personlig egnethet blir vektlagt

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/4905

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.05.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Nøisomhedvegen 34 6419 Molde