Molde kommune

Moldeskolen

Barne- og ungdomsarbeidere / assistenter

Stillingstype 

En del av skolene i Molde kommune har ledige stillinger som barne- og ungdomsarbeidere /assistenter ved SFO og skole. Stillingsstørrelse vil som hovedregel være fra 50 % - 100 % stilling. 

 

Beskrivelse av arbeidssted 

Molde kommune er en langstrakt kommune med til sammen 16 skoler inndelt i ungdomsskoler, barneskoler og oppvekstsentre. Behovet ved den enkelte skole kan variere.  

Se våre nettsider for mer informasjon om Molde kommune sine skoler. Du kan også klikke skolens navn til høyre i annonsen for å finne kontaktperson ved den enkelte skole.

 

Hovedoppgaver 

Oppgavene i skole er knyttet til barn med spesielle behov for tilrettelegging. Oppgavene i SFO er knyttet til SFO-gruppe/base og/eller enkeltelever. 

 

Kvalifikasjoner 
 
Vi søker medarbeidere med: 

  • Relevant fagbrev
  • Relevant erfaring og de riktige personlige egenskapene kan oppveie kravet til fagutdanning
  • Erfaring fra arbeid med barn med behov for spesiell oppfølging er en fordel
  • God muntlig framstillingsevne og samarbeidsevner vektlegges 

Personlige egenskaper vektlegges 

 

Vi tilbyr 

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere. 

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale 
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger. 

 

Annet
Søker må kunne legge fram politiattest.

 

Søknad 
Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. I søknaden må du krysse av for den eller de skolen(e) du søker stilling ved og oppgi om du har fagbrev eller ikke.
Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved 
evt intervju.
 

 

Søkerliste 
Søkerlisten kan bli offentliggjort. 

 

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet