Molde kommune

Analyse- og utviklingsavdelingen

Prosjektleder

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som prosjektleder for utarbeidelse av en langsiktig strategi/plan for utvikling, lokalisering og dimensjonering av de kommunale bo- og tjenestetilbudene innen helse og omsorg, fordelt på alle nivå i omsorgstrappen. Planen vil også omhandle støttetjenester i tilknytning til bo- og institusjonstilbudene. Stillingens varighet er to år med mulighet for utvidelse. Andre utredningsoppgaver vil kunne bli lagt til stillingen ut fra behov, der fellesnevneren vil være bærekraftig tjenesteutvikling.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen er knyttet til analyse- og utviklingsavdelingen, men vil jobbe tett opp mot andre sektorer/enheter, særlig sektor helse og omsorg, sektor oppvekst, kultur og velferd og Molde eiendom KF.

 

Hovedoppgaver

Prosjektleder skal lede utredningsarbeidet. Føringer for arbeidet er blant annet Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2031 og Helse- og omsorgsplan 2021-2033, begge vedtatt i juni 2021 samt det pågående arbeidet med ny boligpolitisk plan. Molde kommune har flere planlagte utbyggingsprosjekt som skal avklares gjennom dette arbeidet.

I planleggingsprosessen er det forventet at prosjektleder tilrettelegger for involvering av innbyggere, frivilligheten, næringslivet, aktuelle kommunale enheter og andre offentlige aktører. Det er viktig med en fremtidsrettet og helhetlig planlegging i samsvar med vedtatt planverk, den teknologiske utviklingen, den demografiske utviklingen og de rekrutteringsutfordringene som kommunen står overfor.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • - universitets- eller høgskoleutdanning
  • - erfaring og kompetanse innen utviklingsarbeid og prosjektledelse
  • - analytiske evner og økonomisk forståelse
  • - interesse og forståelse for fagområdet
  • - gjennomføringsevne og initiativ
  • - tenker innovativt, ser helhet og involverer
  • - har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • - er ryddig og strukturert

 Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere. Molde kommune er en innovativ kommune og det skjer mye spennende fremover.

 Avlønning etter avtale. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

  

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju. 

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 

Del på:

Referansenr:

22/5292

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.05.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde