Molde kommune

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk rådgivere

Stillingstype

Det er ledig 2 stillinger, en 100% fast og et 100% vikariat som pedagogisk psykologisk rådgiver, med tiltredelse snarest.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har som mål å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte behov sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT er kommunens sakkyndige instans i forhold til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning. PPT har også ansvaret for å bistå barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særskilte behov. 

 

Hovedoppgaver

 • utvikling og endringsarbeid i barnehager/skoler 
 • sakkyndighetsarbeid etter opplæringsloven/barnehageloven 
 • konsultasjoner, veiledning og rådgivning 
 • observasjon, kartlegging og utredning av barn og unge 
 • samarbeid med foresatte, barnehage, skole og øvrig hjelpeapparat

 

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsstudium/hovedfag/mastergrad i fag som psykologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, men annen utdanning og erfaring kan vurderes
 • Pedagogisk utdannelse og erfaring fra arbeid i grunnskole
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med utredning, kartlegging og tverrfaglig arbeid
 • Erfaring fra PP-tjeneste vektlegges
 • Kompetanse og erfaring innenfor rådgiving og veiledning 
 • Innsikt og erfaring i tverrfaglig arbeid og fagutvikling

Personlig egnethet vektlegges

 

I tillegg vil følgende bli vektlagt:

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode IKT-ferdigheter

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere. 

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Annet

Søker må kunne legge fram politiattest.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 

 

Del på:

Referansenr:

22/5293

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

02.06.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Godtfred Lies plass 4 6413 Molde