Molde kommune

Kirkebakken omsorgssenter

Sykepleier natt

Stillingstype

Vi har ledig 100 % og 80 %  fast stilling som sykepleier pt på natt ved Kirkebakken omsorgssenter.

Sykepleiere på natt ved Kirkebakken Omsorgssenter gis et ekstra funksjonstilegg i tillegg til garantilønn og andre tillegg.
Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus med arbeid helg.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Kirkebakken omsorgssenter er et  korttids-, rehabiliteringssykehjem med 32 plasser. 

Omsorgssentret har 2 avdelinger, fordelt på 2 etasjer, derav den ene avdelingen også har rehabilitering.

 

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt oversykepleier.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • gi stell, pleie og omsorg til beboer opp mot individuelle behov. Tjenesten skal ytes med respekt på en slik måte at beboer opplever tilfredstillinde livskvalitet og trygghet.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
 • Ansatte er også medansvarlig for et godt arbeidsmiljø. De skal vise respekt og være til støtte for kollegaer

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleiere i Norge
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. Det gis i tilegg et ekstra funksjonstilegg 
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenr:

22/6028

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Natt

Søknadsfrist:

15.08.2022

Tiltredelse:

01.08.2022

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Veøygata 1 6413 Molde