Molde kommune

Helsetjenester - Avd. for ergoterapi, fysioterapi og hjelpemiddelforvaltning

Fysioterapi barn/unge, 100% vikariat

Stillingstype  

Ved Enhet for helsetjenester, avdeling for ergoterapi, fysioterapi og hjelpemiddelforvaltning, har vi ledig et vikariat i 12 måneder for fysioterapeut i 100% stilling med ønsket snarlig oppstart. Arbeidsområdet er innenfor barn og unge. 

 

Arbeidssted  

Fysioterapitjenesten i Molde kommune er organisert innunder enhet Helsetjenester, avdeling for ergoterapi, fysioterapi og hjelpemiddelforvaltning. Avdelingen har 30,7 stillinger og yter helsetjenester i alle deler av kommunen. Per i dag finner du fysioterapeutene i avdelingen innenfor følgende virksomheter: Fysioterapitjenester barn/unge, fysioterapitjenester voksne/eldre, Friskliv, rehabiliteringsteam og hverdagsrehabilitering. Enhetsleder, avdelingsleder og to merkantile konsulenter utgjør enhetens administrasjon og ledelse. 

 

Avdelingen har et overordnet ansvar for kommunens fysioterapitilbud til befolkningen, og styres av nasjonale føringer samt lokale politiske vedtak. Det er totalt 8 årsverk som jobber med barn og unge innen områdene helsestasjon, skolehelsetjeneste og habilitering. Fysioterapeutene jobber i hovedsak med barn og unge på deres arena, men har også egne lokaler tilrettelagt for oppfølging av barn. Praksisen innebærer behandling, oppfølging, veiledning og samarbeid med barn og unge, pårørende og en rekke samarbeidspartnere. Fysioterapeutene er en del av helsestasjon og skolehelsetjenesten, og stillingen innebærer stor grad av tverrfaglig samarbeid knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid. 

 

Fysioterapitjenesten for barn og unge er for tiden lokalisert ved Enensenteret, der det for tiden jobber 5 fysioterapeuter og 4 ergoterapeuter.  

 

Hovedoppgaver og ansvar  
 

Molde kommune vektlegger og har spesielt fokus på samhandling for å møte utfordringene i tiden framover. Hovedoppgavene er rettet mot innbyggerne, og som fysioterapeut som jobber med barn og unge, vil du ha ansvar for: 

 • Forebyggende og helsefremmende arbeid for barn og unge 

 • Kartlegging, oppfølging og behandling av barn og unge 

 • Å lede grupper, bl.a. på helsestasjon og i basseng 

 • Veiledning og samarbeid med foresatte og fagpersoner 

 • Å tilrettelegge omgivelser for aktivitet og deltakelse 

 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og kommunens tjenester ut fra bruker/pasientens behov 

 • Å delta i fag- og tjenesteutvikling, både enfaglig og tverrfaglig  

 

I tillegg vil kandidaten få ansvar for: 

 • Å bidra aktivt i enheten, både faglig og sosialt

 • Å bidra med veiledning for fysioterapistudenter i klinisk praksis ved behov

 

Kandidatenes søknader danner utgangspunkt for en første sortering og innkalling til intervju.  

                  

Kvalifikasjoner

 
Vi søker en medarbeider som er offentlig godkjent fysioterapeut med relevant og oppdatert kunnskap og erfaring i arbeid med barn og unge med funksjonsnedsettelse, i kommunehelsetjenesten.  

Vi søker en medarbeider som er faglig engasjert, fleksibel og evne til endring, med gode evner til samarbeid og å ta ansvar, til å arbeide selvstendig og bidra i utvikling av fysioterapitjenestene. Personlig egnethet vil bli vektlagt, herunder gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon. Det vektlegges at kandidaten har evne til refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og helhetlige pasientforløp innenfor aktuelle fagfelt.  

Du bør gjennom god arbeidskapasitet takle et periodevis høyt tempo. 

Førerkort klasse B er en forutsetning. 

 

 Vi tilbyr 

 Et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere. 

Spennende og utfordrende stilling med ansvar for å utøve fysioterapifaget til barn og unge. 

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. 

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger. 

 

Annet  

Det er krav om politiattest. 

  

Søknad  

Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju. 

 

Søkerliste  

Søkerlisten kan bli offentliggjort. 

 

Arbeidstid 

Dagtid 

  

Tiltredelse

Etter avtale, men ønske om snarlig oppstart. Vikariatet har varighet i 12 måneder fra oppstart. 

 

Del på:

Referansenr:

22/6791

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

15.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde