Molde kommune

Molde Eiendom KF

Fagleder K-HMS

Stillingstype

Det er ledig 100 % fast stilling som fagleder K-HMS.

Vår fagleder for K-HMS begynner i ny jobb og vi søker derfor noen som kan erstatte og utvikle foretaket. Stillingen inngår som en del av faglederledergruppen og rapporterer til avdelingsleder for utviklingsavdelingen samt daglig leder. 

 

Beskrivelse av arbeidssted

Molde Eiendom KF er et foretak i Molde kommune med over 100 ansatte, med ansvar for utvikling, utbygging, forvaltning, drift, renhold og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.
Totalt ca. 175 000 m2 fordelt på 692 boliger og 104 formålsbygg, fra Dryna i vest til Aursjøvegen i øst.

 

Arbeidsoppgaver

Som fagleder vil du ha ansvar for oppfølging og koordinering av HMS- og kvalitetsarbeidet iht. mål for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og samfunnsansvar. Du får en spennende og viktig faglederjobb, som vil få en sentral rolle inn i det kontinuerlige forbedrings- og utviklingsarbeidet. 

 • Kvalitetsledelse
 • Medvirke til utarbeidelse av hovedplaner, strategi- og tiltaksplaner.
 • Pådriver for faglig utvikling, kartlegge områder og tiltak for forbedring samt følge opp det systematiske kvalitetsarbeidet, herunder internrevisjon og digital transformasjon.
 • Bidra i arbeidet mot ulike tilsynsetater og følge opp eventuelle registrerte avvik.
 • Bidra til utarbeidelse av årsmelding og virksomhetsplan, inkludert evt. saksutredning for politisk behandling.
 • Rapportere jevnlig om status og resultater på egne ansvarsområder.

 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves fortrinnsvis høgskole eller tilsvarende relevant utdanning med samme nivå og omfang innenfor fagområdet.
 • Tilsvarende realkompetanse kan delvis oppnås gjennom lang og/eller særlig relevant praksis, videreutdanning, etterutdanning tilleggsutdanning mm.
 • God organisasjonsforståelse og erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • God økonomisk forståelse
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper
 • Initiativrik og selvstendig arbeidsstil
 • Engasjert, løsningsorientert og kreativ
 • Høy integritet med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strategisk, systematisk og analytisk
 • Høy gjennomføringsevne


Personlig egnethet tillegges stor vekt

Utdanningsretning

 • Administrasjon, K-HMS og digitaltransformasjon.

 

 

Vi tilbyr

 • Ansvar og utviklingsoppgaver som utfordrer og motiverer deg som fagperson
 • Arbeidsmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidere som har motivasjon til å utvikle Molde eiendom KF
 • Offentlig pensjonsordning
 • Lønn etter avtale

 

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

 

Søkerliste


Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/6900

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.08.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Gerd-Elin Løken

mob: 91175090

Torgeir Haukebø

mob: 46418730

Adresse:

Julsundvegen 13. 6413 Molde