Molde kommune

Råkhaugen omsorgssenter - Fjellstua

Helsefagarbeider

Stillingstype

Det er ledig vikariat i 100 % stilling som helsefagarbeider ved Råkhaugen omsorgssenter, sykehjemmet. Vikariatet varer til 01.09.2023, med mulighet til forlengelse. Stillingen er p.t. knyttet til langtidsavdelingen Fjellstua, men ansatte samarbeider på tvers av sykehjemsavdelingene. 
Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld med arbeid helg.


Beskrivelse av arbeidssted

Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for tilbud til personer med demens. Her er dagtilbud, 7 plasser i bofellesskap, 40 langtidsplasser, 8 korttidsplasser og 4 plasser i forsterket skjermet enhet i sykehjem. Nybygg med plass til 24 nye sykehjemplasser står klar til innflytting høsten 2022. Kommunens demensteam er organisert under/har kontor ved omsorgssenteret. 


Hovedoppgaver

Helsefagarbeideren:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • skal rapportere om faglig oppfølging, oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig for den faglige gjennomføringen av stell og pleie overfor pasientene og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter samt de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
 • skal stille forberedt og delta aktivt i ulike undervisningsopplegg


Kvalifikasjoner

 • ha fagbrev som helsefagarbeider 
 • kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • være god på kommunikasjon og samarbeid
 • ha erfaring og kjennskap til journalføring 
 • være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • språkkrav: B2 (muntlig og skriftlig)

Personlig egnethet vektlegges

Erfaring med arbeid i pleie- og omsorg, inkludert erfaring/kompetanse som medisinutdeler, kan være en fordel

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  


Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Det gis et særlig funksjons-/ulempetillegg for arbeid på Råkhaugen omsorgssenter
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.


Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved ev intervju.

 

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/7430

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

25.08.2022

Tiltredelse:

Snarest, etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Råkhaugvegen 12 6425 Molde