Molde kommune

Nesset omsorgssenter - sykehjem

Sykepleier natt

Stillingstype

Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier ved Nesset omsorgssenter, Sykehjemsavdeling (somatisk avdeling).

70% av stillingen er per tiden på natt, 30% av stillingen er per tiden på dag.
Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus natt/dag/kveld med arbeid helg. Andelen av stillingen på dag vil kunne samles i en sammenhengende periode i den faste turnusen.

 Funksjonstillegg natt: 30 000,- i 100% nattstilling.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Nesset omsorgssenter befinner seg i Eidsvåg sentrum ca 52km fra Molde by. Nesset omsorgssenter inneholder totalt 48 pasientplasser, fordelt med 32 plasser på somatisk avdeling og 16 på avdeling for personer med demens sykdom, dagsenter for personer med demens sykdom, kjøkken og vaskeri. 

Nesset omsorgssenter er en del av Nesset omsorgsdistrikt som har hjemmetjenester for hele distriktet med base i Nesset Helsehus.

Sykehjemsavdelingen ved Nesset omsorgssenter er kjent for godt arbeidsmiljø, og en stabil ansattgruppe med høy faglig kompetanse. Nye ansatte er hjertelig velkommen til å bli en del av ansattgruppen vår der god humor og faglige utfordringer går hånd i hånd! 

 

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleiere i Norge
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenr:

22/8309

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

03.10.2022

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Nesset omsorgssenter

Adresse:

Myravegen 1 6460 Eidsvåg