Molde kommune

Bekkevoll ungdomsskole

Undervisningsinspektør

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som undervisningsinspektør ved Bekkevoll ungdomsskole. Det må påregnes 50 % undervisning i stillingen.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Bekkevoll ungdomsskole er en skole sentralt i Molde med ca. 430 elever. Skolen skal være en stabil og trygg arena hvor elevene opplever sosial tilhørighet, mestring og utvikling. Skolen skal ha god samhandling med hjemmet og med eksterne aktører. Skolebygget er i overkant av 10 år gammelt og har høy standard. Bekkevoll ungdomsskole har også ansvar for daglig drift av den alternative opplæringsarenaen på Cap Clara  

 

Hovedoppgaver

Stillingen inngår i skolens ledelse sammen med rektor og annen inspektør. 
I tillegg til ansvar for den daglige driften, deltar inspektørene i planlegging og gjennomføring av skolens kontinuerlige utviklingsarbeid. Inspektøren deltar i tverrfaglig samarbeid i kommunen, BTI. Inspektøren forventes også å arbeide aktivt i skolens SIM team (Skolen innsatsteam mot mobbing). Oppfølging av rettigheter etter §§ 2-8 og 5-1 inngår, i samhandling med øvrig ledelse og rådgivere, som en naturlig del av arbeidsoppgavene.
Arbeidsoppgaver ellers vil kunne fordeles etter kompetanse og behov. Undervisning blir lagt til stillingen.

 

Kvalifikasjoner

Formelle krav for undervisning i ungdomsskolen finnes i forskrift til opplæringsloven.

Vi søker en inspektør som har:

• erfaring fra en større skole
• utdanning på høyskolenivå og undervisningskompetanse på ungdomstrinnet
• ledererfaring og utdanning innen ledelse, gjerne med juridiske emner
• god digital- og teknisk kompetanse
• svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• evne og lyst til å skape gode relasjoner til elever, foresatte og medarbeidere
• er fleksibel og løsningsorientert
• stor arbeidsglede og godt humør
• selvstendig tilnærming til arbeid
• interesse for, og ønske om, å delta i endringsprosesser

Personlig egnethet vektlegges

 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, høyt kompetente medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
Lønn etter avtale. 
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Annet

Søker må kunne legge fram politiattest.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 

 

Del på:

Referansenr:

22/8547

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.10.2022

Tiltredelse:

01.12.2022 eller etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Moldeliveien 100 6412 Molde