Molde kommune

Barneverntjenesten

Intern utlysning: familieveileder

Vil du bli vår nye kollega?! Barneverntjenesten søker etter Familieveileder til vårt Tiltaksteam 

Stillingstype   

Det er ledig to 100 % faste stillinger som familieveileder i Barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes.   

Beskrivelse av arbeidssted   

Barneverntjenesten for Molde Aukra og Vestnes er en egen enhet i Molde kommune. Vi er lokalisert med hovedkontor i Storgata 31, sentralt i Molde. Vi har også kontorfasiliteter i samarbeidskommunene Aukra og Vestnes.

Tjenesten har engasjerte og faglig sterke medarbeidere, og er opptatt av å beholde og videreutvikle kompetansen ved å delta i flere kompetanse- og utviklingstiltak både for enkeltansatte og for tjenesten i sin helhet.

Barneverntjenesten vektlegger ett nært samarbeid med øvrige tjenester i kommunen til det beste for barn, unge og deres familier. Ansatte er deltagere i flere tverrfaglige samarbeidsfora i kommunene.

Stillingen har oppmøtested i Molde, det kan medføre utadrettet virksomhet i kommunene.   

 

 Arbeidsoppgaver   

 • Foreldreveiledning og endringsarbeid etter lov om barneverntjenester 
 • Samarbeid med familier, kollegaer og andre instanser 
 • Dokumentere eget arbeid i tråd med rutiner  

 

Kvalifikasjoner 

 • Minimum treårig høgskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen relevant treårig høgskoleutdannelse kan vurderes. 
 • Relevant videreutdanning innen barnevern/psykisk helse/rus/minoritetskompetanse 
 • Videreutdanning innen familieterapi eller tilsvarende vil være en fordel 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges, samt digital forståelse 
 • Erfaring fra arbeid i kommunal barneverntjeneste er ønskelig. 
 • Det er ønskelig at søker har erfaring med arbeid som knytter seg til veiledning og endringsarbeid i forhold til foreldres omsorgsoppgaver.  
 • Det er også en fordel om søker har kunnskap og erfaring om barnevernfaglige vurderinger innenfor felt som rus, psykiatri, utviklingspsykologi og tilknytningsteori.   
 • Det stilles særlig krav til inngående kunnskap om barnevernloven, forvaltningsloven og lov om barn og foreldre.   
 • Gyldig førerkort og disponere egen bil 

 

Personlige egenskaper  

 • Gode evner til å jobbe selvstendig og i team, er fleksibel, strukturert og viser initiativ 
 • Personlig egnethet og relasjonskompetanse vil bli særlig vektlagt 
 • Stillingen krever evne til å tåle høyt arbeidspress, følelsesmessige utfordringer, og evne til å opptre med respekt, ydmykhet og raushet 

 

Vi tilbyr   

En arbeidsplass som utøver barnevernfaglig arbeid etter verdiene KJÆRLIGHET, YDMYKHET, ÅPENHET OG OMSORG i arbeid for barn, ungdom og deres familier. RAUSHET i forhold til arbeid med barn og deres foreldre settes også høyt som verdier vi jobber etter.    

Vi tilbyr ett godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi legger til rette for faglige utfordringer og kvalitet. Vi har spennende og varierte arbeidsoppgaver, og er en virksomhet med høy standard og fokus. Muligheter for faglig oppdatering og utvikling. Fleksibilitet i forhold til avvikling av ferie og avspasering. Tjenesten tilbyr også mulighet for VPN løsning i forhold til hjemmekontor.    

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. Eventuelt tillegg for relevant videreutdanning.
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.   
 

 

Søknad    

Stillingen lyses ut internt for personer som allerede har et ansettelsesforhold i Molde kommune.

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest 

 

Søkerliste   

Søkerlisten kan bli offentliggjort   

 

   

Del på:

Referansenr:

22/8590

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

03.10.2022

Tiltredelse:

01.12.2022

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Storgata 31 6413 Molde