Molde kommune

Bo- og habiliteringstjenester

Støttekontakt

VIL DU BLI STØTTEKONTAKT?

Som støttekontakt får du lønn av kommunen for å hjelpe et annet menneske til å få et mer sosialt liv og en aktiv fritid.

 

Hva gjør en støttekontakt

En støttekontakt besøker ofte personer som ikke kommer seg ut på egenhånd eller hjelper de med å mestre forskjellige fritidsaktiviteter. Hva dere gjør er opp til den som trenger hjelp eller besøk. En overordnet oppgave er å hjelpe dem som har behov for assistanse til å få en meningsfull fritid.

 

Som støttekontakt må du

 • Være over 18 år
 • Være interessert i å arbeide med mennesker
 • Være stabil og pålitelig
 • Ha evne til samarbeid
 • Ha ett ønske om å bistå ett annet menneske til å kunne delta i sosiale aktiviteter.

Aktuelle søker vil bli kalt inn til en samtale for å kartlegge søkers interesser for finne en best mulig match i forhold til personen som skal motta tjenesten.

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

 

Standard for tjenesten

 • Nære familiemedlemmer skal ikke være støttekontakt
 • Det stilles ikke krav om at en støttekontakt skal inneha spesiell faglig kompetanse innen helse og omsorg
 • Det tildeles som hovedregel 2 - 6 timer pr. uke
 • Støttekontakt avlønnes som assistent uten lønnsannsienitet + 12 % som skal kompensere for at det ikke utbetales feriepenger på slike oppdrag. Lønnen er lik for alle uavhengig av utdanning og praksis.
 • Alle oppdrag som støttekontakt er tidsbegrenset, og du vil få en avtale med dato for oppstart og avslutning av oppdraget.
 • Som støttekontakt har du ingen fast arbeidstid. Det er opp til partene å avtale når tjenesten skal utføres.

 

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 og helsepersonelloven §20A

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

 

Del på:

Referansenr:

23/3557

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Søknadsfrist:

31.12.2023

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Enenvegen 12 6416 Molde