Molde kommune

Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt - Kleive omsorgsdistrikt

Helsefagarbeider/hjelpepleier

Stillingstype

Det er ledig 80,6 % stilling som helsefagarbeider/hjelpepleier ved Kleive omsorgssenter. Stillingen er lokalisert i hjemmetjenesten i et eget bo-prosjekt, der bruker bor i egen bolig. Stillingen innebærer arbeid på dag/ kveld/natt med arbeid på helg. I turnusen er det også innlagt vakter i enhetens ordinære hjemmetjeneste.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Kleive og Skåla omsorgsdistrikt er et pleie- og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Kleive omsorgssenter har hjemmetjeneste, sykehjem, dagsenter, kjøkken og vaskeri. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø og har hatt et stabilt lavt sykefravær over år.

 

Hovedoppgaver

Stillingen er per tiden direkte underlagt avdelingsleder i hjemmetjenesten
Stillingen innebærer å bistå bruker i eget hjem. Tilrettelegging ved alle daglige gjøremål og sosial aktivitet. Vi har fokus på brukermedvirkning og spør: «Hva er viktig for deg?»
Helsefagarbeider/hjelpepleier er medansvarlig for at den pleie som utøves er i overensstemmelse med enhetens og arbeidsstedets målsetninger, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter, samt de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav  og vedtak som er fattet.

 

Kvalifikasjoner

 

  • være off. godkjent helsefagarbeider/hjelpepleier.
  • kunne jobbe selvstendig og være faglig bevisst
  • være positiv, jobbe miljørettet og i samarbeid med andre faggrupper
  • være stabil og ha evne til fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver
  • ærlighet og gode holdninger er en forutsetning
  • være god på kommuniskasjon
  • god i norsk muntlig og skriftlig


Personlige egnethet vektlegges.

Vi følger kommunenes etiske retningslinjer og ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

 

Vi tilbyr

En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø der en jobber ut fra en filosofi at det skal være systematikk i det en gjør, sikre en rød tråd, slik at medarbeiderne får frigjort tid til å gi gode tjenester til brukerne. Enheten har fokus på myndiggjøring, involvering, rolleklarhet og likeverd, god informasjonsflyt og systematisk kompetanseheving. Kleive- og Skåla omsorgssenter arbeider ut fra målet: "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus!"

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale

Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved ev. intervju. 

 

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse - og omsorgsloven §5-4.

 

Søkerliste

Søkerliste kan bli offentliggjort.

 

                                    

Del på:

Referansenr:

22/9839

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

28.02.2023

Tiltredelse:

02.01.2023

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde