Molde kommune

Kulturtjenesten - Ungdomskontakt

Ungdomskontakt

Stillingstype

Det er ledig en 100 % prosjektstilling som ungdomskontakt i Molde kommune. 
Stillingen gjelder for ett år, med mulighet for forlengelse i inntil fire år.  Arbeidstiden vil i stor grad være på ettermiddag og kveld.

 
Beskrivelse av arbeidssted

Stillingen plasseres organisatorisk i kulturtjenesten, og er tett koblet til ungdomsklubbene i kommunen. Ungdomskontakten skal inngå som del av bemanningen på Klubben-Molde ungdomsklubb i deler av arbeidstida.  Ungdomsleder blir nærmeste leder til daglig.

Ungdomskontakten skal ha et særlig fokus på ungdom som bruker det offentlige rom som sin hovedfritidsarena, og ungdom som er i kontakt med, eller har etablert seg i risikoutsatte miljøer. Ungdomskontakten skal arbeide etter metoder innenfor oppsøkende sosialt arbeid.

Ungdomskontakten skal samarbeide med psykisk helse og rustjenestens ungdomstilbud, og andre naturlige samarbeidspartnere som skole og skolehelsetjenesten.

Denne tverrfaglige tilnærmingen til forebyggende ungdomsarbeid ser kommunen på som spennende. Stillingen er finansiert gjennom en statlig tilskuddsordning, i første omgang gjeldende for ett år, men kan innvilges for tilsammen fire år. 

 

Hovedoppgaver
 • Drive oppsøkende sosialt arbeid og kontaktetablering rettet mot risikoutsatt ungdom
 • Inngå i bemanning av Klubben-Molde ungdomsklubb
 • Være en trygg og god rollemodell, og tydelig voksen
 • Forebygge problemutvikling og medvirke til en bedre livssituasjon for ungdom i risikoutsatte miljøer
 • Legge til rette for tidlig innsats og kontakt med aktuelle oppfølgingstjenester
 • Være synlig i lokalmiljøet, og være lett å få kontakt med for ungdom
 • Tilby samtaler, råd og veiledning
 • Samarbeide med andre aktuelle aktører om hensiktsmessige arbeidsformer rundt utvikling og gjennomføring av gode tiltak for ungdom

Kvalifikasjoner
 • bachelorgrad innen relevante fagområder. Erfaring kan kompensere for dette
 • erfaring fra arbeid med ungdom, og kunnskap om ungdomskultur
 • erfaring med sosiale medier 
 • være løsningsorientert, kreativ og åpen for andres ideer
 • ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • personlig egnethet vektlegges, spesielt med tanke på evne til tverrfaglig samarbeid og evne til relasjonsbygging 
 • Førerkort minimum kl. B
Det er krav om politiattest etter politiregisterforskriften § 34-12, jf. politiregisterloven § 39 første ledd.
 
 
Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige kolleger og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og ungdommer.
 
Avlønning etter sentral hovedtariffavtale.
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger

 
Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved ev. intervju.

 
Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort
 
 

Del på:

Referansenr:

22/10359

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Søknadsfrist:

05.12.2022

Tiltredelse:

Så snart som mulig

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde