Molde kommune

Helsetjenester

Legevaktsentraloperatør/ legevaktsykepleier

Stillingstype

Det er opprettet nye stillinger til vår legevaktsentral og vi har ledig 50-100 %  faste stillinger. Stillingene har arbeid i 3-delt turnus med arbeid per tiden helg, arbeidet vil rullere mellom legevaktsentral og legevaktmottak.

 

Beskrivelse av arbeidssted

I forbindelse med at Helse Møre og Romsdal avslutter samarbeidet med kommunene i Molde interkommunale legevakts nedslagsfelt, om legevaktsformidling, oppretter Molde ik legevakt egen legevaktsentral i tilknytning til legevaktas lokaler i Kirkebakken 1, i Molde sentrum.

Legevaktsentralen i Molde er en middels stor legevaktsentral som årlig mottar over 30.000 telefoner.  

Legevaktsentralen er del av den medisinske nødmeldetjenesten sammen med AMK og samarbeider tett med andre aktører i akutt-kjeden. Legevaktsentralen mottar telefoner om medisinske problemstillinger fra kommunenes innbyggere og helsepersonell. Det er et bredt utvalg av problemstillinger og omfavner både sykdom/somatikk, skader og psykiske helseplager.   

Legevaktsentralen bruker flere ulike systemer tilpasset telefonhåndtering. Legevaktsentralen har nylig tatt i bruk enveis video i kommunikasjon med innbyggere og helsepersonell. 

Legevaktsentralen er en del av legevakten og bemannes hovedsakelig med sykepleiere, og har lege tilgjengelig hele døgnet. 

 

Kort om stillingen

Legevakten betjener et allmennmedisinsk tilbud til befolkningen, og er en spennende arbeidsplass som hver dag kjenner " pulsen på distriktet." Legevakten behandler voksne og barn, utfører sykebesøk og telefonkonsultasjoner.  

Abeidsoppgaver:

 • Kartlegge, vurdere og gi råd til pasienter og helsepersonell pr telefon (video) og iverksette tiltak 
 • Hastegradsvurdering, rådgivning og informasjon til pasienter ved bruk av beslutningsstøtteverktøy
 • Dokumentasjon i pasientjournalsystem
 • Tverrfaglig samhandling med andre akutt-tjenester som AMK og psykososiale team 
 • Pasientmottak
 • Laboratorium-arbeid

 

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeidere med følgende kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som sykepleier med relevant erfaring fra legevakt, AMK/legevaktsentral  akuttmedisin, sengeposter og hjemmesykepleie. Det er en forutsetning for stillingen at du som søker har bred klinisk erfaring.  
 • Gode dataferdigheter og evne til raskt å sette seg inn i nye systemer.  
 • Norskferdigheter tilsvarende nasjonal norskprøve nivå C1  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Evne til å ta raske avgjørelser og jobbe systematisk / reduktivt  
 • Fleksibel, engasjert og arbeidsom
 • kunne arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Evne til å tåle en uforutsigbar og hektisk arbeidshverdag med høy aktivitet  

Personlig egnethet vektlegges

 Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Opplæringsprogram
 • Kollegaveiledning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Selvstendig arbeid
 • Ikke fysisk tungt arbeid
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/10571

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.12.2022

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde