Molde kommune

Kleive og Skåla Omsorgsdistrikt

Ferievikarer 2023

Stillingstype

Ved Kleive og Skåla Omsorgssenter er det behov for ferievikarer i perioden uke 25-33. Søkere til pleieoppgaver må fylle 18 år i løpet av 2023. Yngre søkere kan bidra med andre viktige oppgaver som f. eks. hjemmehjelp, renhold, kjøkken, frokostvert,  og andre praktiske oppgaver.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene. 

Om du ønsker jobb, bes du om å tenke over følgende:

 • Hvor du ønsker å jobbe; kjøkken, dagsenter, hjemmetjeneste, vaskeri eller sykehjem?
 • Hvor lenge du kan jobbe? (Sommerferien strekker seg fra uke 25 til og med uke 33).
 • Skal du avvikle ferie; ev. når ?
 • Hvor stor stilling kan du tenke deg å jobbe?

 

Beskrivelse av arbeidssted 

Kleive og Skåla Omsorgsdistrikt er et pleie-og omsorgsdistrikt som består av 2 institusjoner med tilhørende hjemmetjeneste. Ved sykehjemmene er det tilbud om langtidsplasser. Hjemmetjenesten bistår brukere i eget hjem. I tillegg har vi kjøkken, dagsenter, vaktmester og vaskeri.

Vi arbeider med mål om at bruker skal kunne mestre mest mulig selv. Vi har fokus på brukermedvirkning og spør: «Hva er viktig for deg?»

Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø. 

 

Er du ute etter sommerjobb, glad i å jobbe, og blir motivert av å jobbe med mennesker, samt er kvalifisert/egnet - da har vi sommerjobb til deg!

 

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Medisinstudent
1. - 3. semester: ansettelse som assistent
4. - 5. semester: kan utføre helsefagarbeideroppgaver
6. semester og over: kan utføre sykepleieroppgaver
 
Helsefagarbeider
Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider
 
Assistenter
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg

For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø der en jobber ut fra en filosofi at det skal være systematikk i det en gjør, sikre en rød tråd, slik at medarbeiderne får frigjort tid til å gi gode tjenester til brukerne.

 • Enheten har fokus på myndiggjøring, involvering, rolleklarhet og likeverd, god informasjonsflyt og systematisk kompetanseheving.

 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Kleive- og Skåla omsorgssenter arbeider ut fra målet: "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus!"

 • Ferievikarer vil få god opplæring, og man vil få mulighet til å ta flere e-læringskurs i forkant, slik at man har kompetanse til å utføre de ulike oppgavene en får. Noen av kursene vil være obligatorisk.

 

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

22/11615

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.06.2023

Tiltredelse:

Fortløpende inntak

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde