Molde kommune

Kirkebakken omsorgssenter

Ferievikarer 2023

Stillingstype

Ved Kirkebakken omsorgssenter er det behov for ferievikarer i perioden 19.06 - 21.08.23

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene. 

Beskrivelse av arbeidssted  

Kirkebakken omsorgssenter er et  kortids- og rehabiliteringssykehjem med 32 plasser. Sykehjemmet har to avdelinger der en avdeling har pasienter med korttids- og rehabiliteringsvedtak og den andre bare har pasienter med kortidsvedtak.
Tjenesten arbeider turnus med vakter på dag, kveld, natt, helg og høytidsdager.

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier:
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider:
Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider
 
Assistenter:
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg

For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester  tas med ved evt. intervju.

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

23/64

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

15.06.2023

Tiltredelse:

19.06.2023

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Veøygata 1 6413 Molde