Molde kommune

Glomstua omsorgsdistrikt - hjemmetjenesten

Helsefagarbeidere

Stillingstype

Det er ledig stillinger som helsefagarbeider i stillinger mellom 50 % og 80 %.  Stillingene innebærer pr. tiden arbeid i turnus dag/kveld og helg. 

 
Beskrivelse av arbeidssted

Glomstua omsorgsdistrikt innehar mange tjenesteområder. De ledige stillingene er ved hjemmetjeneste.


Hovedoppgaver
 • Helsefagarbeider er direkte underlagt avdelingsleder.
 • De skal rapportere om faglig oppfølging, oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • Helsefagarbeider er ansvarlig for den faglige gjennomføringen av stell og pleie overfor pasientene og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • De skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter samt de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.

Kvalifikasjoner

Vi søker medarbeider med følgende kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier
 • Relevant utdanning og erfaring
 • Interesse for å arbeide med mennesker med ulike hjelpebehov
 • Være kreativ og evne til nytenkning
 • Kunne arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Ha evne til omstilling og kunne trives i en variert arbeidsdag
 • Vi trenger medarbeidere som er opptatt av å holde seg i form for å kunne arbeide i et fysisk krevende yrke

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester  tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju.


Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

23/320

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

02.03.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Glomstuvegen 48A 6412 Molde