Molde kommune

Nesset omsorgsdistrikt

Tilkallingsvikarer 2023

Stillingstype

Ved Nesset omsorgsdistrikt er det behov for nye tilkallingsvikarer. Søkere til pleieoppgaver  fylle 18 år i 2023.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, medisinstudenter, helsefagarbeidere, kokker og assistenter. Studenter innen de forskjellige fagfeltene oppfordres sterkt til å søke! 

Hvis du har ønsker for arbeidssted innad i enheten så oppgi det i søknadsteksten.

 

Beskrivelse av arbeidssted 

Nesset omsorgsdistrikt er et stort geografisk distrikt lokalisert i Eidsvåg, ca 52 km fra Molde by. Vi består av Nesset omsorgssenter med totalt 40 institusjonsplasser, kjøkken, vaskeri og dagsenter. Hjemmetjenesten har base i Nesset helsehus og Nesset bofellesskap som ligger i tilknytning til hjemmetjenestens base, har heldøgnsbemanning med 8 leiligheter.

Nesset omsorgsdistrikt har arbeidssted midt blant fjord og fjell der begrepet naturskjønne omgivelser er beskrivende i ordets rette forstand! Vi er opptatt av samarbeid, høyt faglig fokus, og godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere viser engasjement og er særlig løsningsorienterte. "Leve hele livet" er vårt mål i arbeidet med at alle skal få bo hjemme lengst mulig, og visjonen som kommunen har "Vi strekker oss langt" kommer tydelig frem hos oss. Vi jobber kontinuerlig med struktur og tilpasning til dagens utfordringer, og har fokus på å styrke den enkeltes kompetanse. Vikarer vil få god opplæring, og man vil få mulighet til å ta flere e-læringskurs i forkant for oppstart slik at man er bedre rustet til å utføre jobben som vikar - noen av kursene vil være obligatorisk.

Er du ute etter jobb som tilkallingsvikar, glad i å jobbe med, og blir motivert av å jobbe med mennesker, samt er kvalifisert/egnet - da har vi jobb til deg!

 

Kvalifikasjoner:

Sykepleier/vernepleier
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Medisinstudent
1.- 4. semester: ansettelse som assistent
4. - 6. semetser: kan utføre helsefagarbeider oppgaver
6. semester og over: kan utføre sykepleier oppgaver
 
Helsefagarbeider
Fagbrev/autorisasjon som helsefagarbeider
 
Assistenter
Ønskelig med praksis/erfaring innenfor pleie og omsorg

For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Ansatte i hjemmetjenesten må ha mulighet for å disponere egen bil i tjenesten (kjøregodtgjørelse) i tillegg til å benytte tjenestebiler

Personlig egnethet vektlegges.


Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

23/239

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.12.23

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Myravegen 1 6460 Eidsvåg