Molde kommune

Nesset omsorgsdistrikt, Hjemmetjenesten

Sykepleiere, vikariat

Stillingstype

Det er ledig 2 stk 100 % stilling i vikariat som sykepleier i 1 år ved Nesset omsorgsdistrikt, Hjemmetjenesten. Mulighet for fast ansettelse etter vikariat.

Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld/natt (3-delt) med arbeid 4. hver helg (langvakter på helg). Vi strekker oss lang i å imøtekomme ønsker ift turnus!

Søkere vil bli kalt inn til intervju fortløpende etter søknad.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Nesset omsorgsdistrikt er et stort geografisk distrikt lokalisert i Eidsvåg, ca 52 km fra Molde by. Vi består av Nesset omsorgssenter med totalt 40 institusjonsplasser, kjøkken, vaskeri og dagsenter. Hjemmetjenesten har base i Nesset helsehus og Nesset bofellesskap som ligger i tilknytning til hjemmetjenestens base, har heldøgnsbemanning med 8 leiligheter.

Nesset omsorgsdistrikt har arbeidssted midt blant fjord og fjell der begrepet naturskjønne omgivelser er beskrivende i ordets rette forstand! Vi er opptatt av samarbeid, høyt faglig fokus, og godt arbeidsmiljø. Våre medarbeidere viser engasjement og er særlig løsningsorienterte. "Leve hele livet" er vårt mål i arbeidet med at alle skal få bo hjemme lengst mulig, og visjonen som kommunen har "Vi strekker oss langt" kommer tydelig frem hos oss. Vi jobber kontinuerlig med struktur og tilpasning til dagens utfordringer, og har fokus på å styrke den enkeltes kompetanse. Nyansatte vil få god opplæring, og man vil få mulighet til å ta flere e-læringskurs i forkant for oppstart slik at man er bedre rustet til å utføre jobben - noen av kursene vil være obligatorisk.

 

Er du ute etter å prøve en ny utfordring, glad i å jobbe med, og blir motivert av å jobbe med mennesker, samt er kvalifisert/egnet - da har vi jobb til deg!

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleiere i Norge
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning. 

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenr:

23/322

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

28.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Myravegen 1 6460 Eidsvåg