Molde kommune

Bergmo omsorgsdistrikt - sykehjemmet

Vernepleier, sykepleier

Stillingstype

Det er ledig 2 x 100 % stilling som vernepleier og/eller sykepleier ved Bergmo omsorgsdistrikt, sykehjemmet.  Avdelingen har per tiden forhandlingsturnus der en per tiden jobber hver 4. helg i langvakter. Det forhandles på de øvrige vaktene. 

 

Beskrivelse av arbeidsste

Bergmo Omsorgssenter har 47 langtidsplasser fordelt på 3 avdelinger. Omsorgssenteret ligger øst i byen og har stor sansehage som tilhører driften for langtidsplasser. 

Vi har også eget produksjonskjøkken med fokus på hjemmeprodusert mat og store lyse stuer på alle avdelingene.

 

Hovedoppgaver

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som vernepleier eller sykepleier i Norge
 • Kunne jobbe selvstendig og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver

 

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske retningslinjer der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.   
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale 
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

 

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

23/323

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

28.02.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Nøisomhedvegen 34 6419 Molde