Molde kommune

Kleive omsorgssenter

Sykepleier sykehjemmet

Stillingstype

Det er ledig 100 % fast stilling som sykepleier. Stillingen er lokalisert til sykehjemmet på Kleive. Stillingen innebærer arbeid på dag/ kveld og helg.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Kleive og Skåla Omsorgsdistrikt er et pleie-og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Kleive omsorgssenter har hjemmetjeneste, sykehjem, kjøkken, dagsenter og vaskeri. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø og har hatt et stabilt lavt sykefravær over år.

Hovedoppgaver

Sykepleier er medansvarlig for at den pleie som utøves er i overensstemmelse med enhetens og arbeidsstedets målsetninger samt de vedtak som er fattet.

Kvalifikasjoner

  • Off. godkjent sykepleier. Autorisasjon som sykepleier i Norge.
  • Vi søker etter en positiv, selvstendig, faglig bevisst person som kan jobbe miljørettet og i samarbeid med andre faggrupper.
  • Personlige egenskaper som evne til god kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet vektlegges.
  • Vi følger kommunenes etiske retningslinjer og ærlighet og gode holdninger er en forutsetning. 

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø der en jobber ut fra en filosofi at det skal være systematikk i det en gjør, sikre en rød tråd, slik at medarbeiderne får frigjort tid til å gi gode tjenester til brukerne. Enheten har fokus på myndiggjøring, involvering, rolleklarhet og likeverd, god informasjonsflyt og systematisk kompetanseheving.

Kleive- og Skåla omsorgsdistrikt arbeider ut fra målet: "Vi yter tjenester med god kvalitet der bruker er i fokus!"

Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved ev. intervju.

Politiattest 

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

23/1163

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

13.08.2023

Tiltredelse:

Fortløpende inntak

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde