Molde kommune

Helsetjenester

Attraktive og fleksible fastlegeavtaler

Molde kommune er rik på natur og friluftsliv, og det er kort vei mellom fjord og fjell. Turområdene er godt tilrettelagt, med turstier både til fots, på sykkel eller ski. Om du liker fjell, fjord eller alt imellom - vi har det i Molde! På nettsiden molde.no finner du mer informasjon om det Molde har å by på.

 

Stillingstype

 • Det er 2 ledige hjemler hos Legesenteret i Molde.
 • Det er ledig fastlegehjemmel ved Kirkebakken legesenter. 
 • Det er ledig fastlegehjemmel ved Nesset legekontor. 

 

Arbeidssted privat legekontor

Legesenteret i Molde har attraktiv beliggenhet i Storgata, midt i sentrum av Molde.

Legesenteret har flotte lokaler og er et velutstyrt legesenter.

Godt fagmiljø med totalt 6 leger og LIS1 lege. I tillegg erfarent personell, legesekretærer og 1 sykepleier i totalt 4,0 årsverk.

Legesenteret har i tillegg til legekontorer romslig skranke, skiftestue, velutstyrt lab og undersøkelsesrom.

Som datasystem benyttes Webmed. Økonomien ved Legesenteret er solid, og det er gode inntjeningsmuligheter.

Totalt har legesenteret tilknyttet 6250 pasienter. 4 leger ved legesenteret er spesialister i allmennmedisin. Senteret har et godt arbeidsmiljø, det er ukentlige fagmøter og lav terskel for faglige diskusjoner.

Legesenteret driver vanlig privat næringsdrift.

 

Ledig hjemmel, liste 1 Legesenteret i Molde

Listen er på 1050 listepasienter. Det er stabil vikar på listen.

 

Ledig hjemmel, liste 2 Legesenteret i Molde

Listen er på 1100 listepasienter. Det er stabil vikar på listen.

 

Betingelser

Betingelser for avtale og etablering av praksis følger gjeldende avtaleverk.

Lege deltar i interkommunal legevakt i og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver.

 

Økonomisk støtte

 • Etableringstilskudd fra kommunen kan bli aktuelt.
 • Dersom du ennå ikke er spesialist i allmennmedisin vil du motta ALIS – tilskudd som innebærer kompensasjon til kurs, nettverksamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.
 • Kommunen tilrettelegger for spesialiseringsløpet og sørger for veileder.  

 

Arbeidssted kommunale legekontor

Kirkebakken legekontor er lokalisert i Molde sentrum, har flotte nyoppussede lokaler og er lokalisert sammen med Molde interkommunale legevakt.

Legene har 0-avtaler som selvstendig næringsdrivende eller fastlønn.

Det er kommunal ledelse og gode samarbeidsrutiner mellom ledelse, medarbeidere og leger.

Vi legger vekt på trivsel og godt samarbeid, og fagutvikling løftes fram.

Legesenteret har 4 fastlegehjemler og har tilknyttet ca. 2500 pasienter. 

I tillegg kommer 4 godt kvalifiserte og erfarne sykepleiere, totalt 2,3 årsverk. 

Vi bruker journalsystemet Hove Pasientsky. Alle kommunale legekontor går over til helseplattformen når den er klar.

 

Ledig hjemmel Kirkebakken

Hjemmelsinnehaver slutter 01.09.23 og har en liste på 660 pasienter. 

Det er aktuelt å legge en plan for noe økning av listen etter avtale mellom hjemmelsinnehaver og kommunen.

 

Nesset legekontor er lokalisert i Eidsvåg, i naturskjønne omgivelser, ca 45 min kjøring fra Molde sentrum.

Legekontoret ligger i nye flotte lokaler i Nesset Helsehus.

Legene har 0-avtaler som selvstendig næringsdrivende. Det er kommunal ledelse og gode samarbeidsrutiner mellom ledelse, medarbeidere og leger.

Legekontoret har 3 fastlegehjemler og det er tilknyttet ca. 2900 pasienter. 

Fastlegekollegaer på legekontoret er spesialist i allmennmedisin og lege i spesialisering. Det er lav terskel for veiledning og råd. 

Legekontoret har også sykepleier, bioingeniør og helsesekretær,  totalt 2,4 årsverk, som bidrar til god faglig kvalitet og godt arbeidsmiljø.

Vi bruker journalsystemet Hove Pasientsky. Alle kommunale legekontor går over til helseplattformen når den er klar.

 

Ledig hjemmel Nesset

Hjemmelsinnehaver sa opp sin hjemmel, men arbeider nå som vikar på listen på 1000 pasienter. 

Justering av listestørrelse kan gjøres etter avtale mellom hjemmelsinnehaver og kommune.

Her er ikke utkjøp av liste nødvendig.

 

Betingelser

Det er primært ønskelig at driften baseres på selvstendig næringsdrivende leger.

Vi åpner likevel for mulighet til å velge fastlønnsavtale med ramme på kr 1.100.000,- i fast lønn og 15 % av HELFO/egenandel. 

Betingelser for avtale og etablering av praksis følger gjeldende avtaleverk. 

Lege deltar i interkommunal legevakt og kan tilpliktes inntil 7,5 timer per uke allmennmedisinske oppgaver.

Du er velkommen til dialog omkring stillingen og betingelser.

 

Økonomisk støtte

 • Kommunen har fått innvilget tilskudd til næringsdrivende ALIS i spesialiseringsperioden på inntil kr 367 000 per år. Dette innebærer kompensasjon til bl.a. kursdager, nettverkssamlinger og studiedager, veiledning og andre utgifter knyttet til spesialisering.
 • Kommunen vil tilrettelegge for spesialiseringsløpet i allmennmedisin, og sørger for tildeling av veileder. 

  

Kvalifikasjoner som kreves i alle fastlegehjemlene

 • Søker må minimum ha norsk autorisasjon som lege, norsk LIS-1 tjeneste og tilfredsstille krav for Helfo-refusjon.
 • Spesialister i allmennmedisin oppfordres til å søke.
 • Søkere uten godkjent spesialitet må inngå i et utdanningsløp for å oppnå slik spesialitet.
 • Søker må også beherske norsk skriftlig og muntlig godt.

Personlig egnethet vektlegges


Søknad

Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til intervju. NB! Du bes presisere i søknaden hvilken av legehjemlene du søker på, eventuelt med prioritering. 


Søkerliste

Søkerliste kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenr:

23/5534

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Søknadsfrist:

13.06.2023

Tiltredelse:

01.09.2023

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde