Molde kommune

Råkhaugen omsorgssenter - sykehjemmet

Sykepleier og vernepleier

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som sykepleier/vernepleier ved Råkhaugen omsorgssenter, p.t. avdeling Tunet på sykehjemmet.
Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld med arbeid på helg.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for personer med demens. Her er dagtilbud, 8 plasser i bofellesskap, 44 langtidsplasser og 8 korttidsplasser i sykehjem. Kommunens demensteam har kontor ved omsorgssenteret. Langtidsplassene er fordelt på 5 skjermede enheter (8 plasser hver) og 1 forsterket enhet (4 plasser).

Vi bruker TID-modellen i vårt arbeid med systematisk personsentrert miljøterapi. Vi samarbeider både med alderspsykiatri og palliativt team i spesialisthelsetjenesten for å utarbeide et helhetlig og faglig godt tilbud til våre pasienter.

Den utlyste stillingen er p.t. knyttet til boenheten Tunet, en langtids skjermet enhet for personer med demens.

På Råkhuagen vektlegger vi et godt tverrfaglig samarbeid. I tillegg til helsefagarbeidere og sykepleiere, har vi et relativt høyt antall vernepleiere ansatt. 

 

Hovedoppgaver

 

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
 • Sykepleierne er sykepleiefaglige ansvarlige i sine enheter, men har noen kvelds- og helgevakter som sykepleievakter,  med hele sykehjemmet som arbeidsfelt. I disse vaktene går de oppå ordinær grunnbemanning.

Vernepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav
 • Vernepleierens kompetanse inne miljøterapi verdsettes høyt 

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleier eller vernepleier i Norge
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning. 

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. For sykepleiere gis minimum 8 års lønnsansiennitet ved ansettelse i Molde kommune
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Eget funksjonstillegg på 30 000,-/år, på toppen av årslønn for alle ansatte

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenr:

23/5487

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

21.06.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Råkhaugvegen 12 6425 Molde