Molde kommune

Indre Nesset barne- og ungdomsskole

Enhetsleder/rektor

Har du lyst til å lede et lag for livslang lærelyst som vil spille medarbeidere og elever gode?
Ønsker du å legge til rette for innovasjon og nyskaping og har du et godt blikk for digitalisering?
Da kan du være den vi søker etter.

Stillingstype

Molde kommune har ledig stilling som enhetsleder/rektor ved Indre Nesset barne- og ungdomsskole.


Beskrivelse av arbeidssted

Eresfjord barne- og ungdomsskule og Vistdal skole har felles enhetsleder/rektor. Skolene utgjør enheten Indre Nesset barne- og ungdomsskole og har felles satsingsområde.

Et av hovedfokusa er læring i friluft, og det blir blant annet gjennomført uteskole, fjellturer, friluftsdag, vinteraktivitetsdag, skolejogg, TINE-stafett med mer. Indre Nesset barne- og ungdomsskule har over flere år satset på digitale hjelpemidler og har nå 1:1 dekning. Skolene har fokus på en god balanse mellom digital undervisning og undervisning på papir.

Det er også viktig for skolene å ha et godt samarbeid med foresatte.

Vistdal skole er fådelt, det vil si at flere årstrinn har undervisning i lag. Skolen har elever fra 1.–7. trinn. Opplæringsmålet er nynorsk.

Eresfjord barne- og ungdomsskule er fådelt, det vil si at flere årstrinn har undervisning sammen. Skolen har elever fra 1. – 10. trinn. Opplæringsmålet er nynorsk.

Se Molde kommune sine nettsider for mer informasjon.

Moldeskolene har som felles satsningsområder:

 • «En skole for Alle» - iverksette plan for tilpasset opplæring.
 • Felles kompetanseløft (DEKOMP) i samarbeid med Kunnskapsnett Romsdal, HIVolda og ulike fagmiljø.
 • Harmonisering av driftsrammer, planer og retningslinjer for skoleområdet.
 • Videreutvikle gode strukturer i samarbeidet på det kommunale området, med frivillig sektor og eksterne samarbeidspartnere.

 

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver

 • daglig ledelse av enhetens virksomhet
 • skape en inkluderende og fremtidsrettet skole
 • utarbeide og gjennomføre strategier og mål
 • lede, motivere, styre og støtte medarbeidere
 • økonomiansvar herunder utarbeidelse av årsbudsjett
 • påvirke enheten til å møte morgendagens krav og muligheter
 • videreutvikle gode relasjoner til alle samarbeidspartnere som kommunens administrasjon, politikere og presse


Kvalifikasjoner

Vi ønsker en skoleleder som:

 • har høyere pedagogisk utdanning med god kunnskap om grunnskoleområdet
 • har lederutdanning og relevant erfaring fra skoleledelse
 • arbeider målrettet, viser gjennomføringsevne og resultater
 • tenker kreativt og innovativt
 • har god digital kompetanse og bruker godt digitale verktøy i arbeidet som skoleleder
 • har god system- og økonomiforståelse
 • utøver god ledelse for skolens og kommunens faglige satsing
 • kan skape et inkluderende miljø hvor alle elever og medarbeidere opplever mestring og respekt
 • har evne til å skape gode relasjoner med elever, foresatte og medarbeidere
 • bidrar til tverrfaglig samarbeid med andre, og utvikling av Moldeskolene gjennom aktiv deltakelse i sektorens/enhetens ledergruppe og ulike nettverk

Personlig egnethet vektlegges.

 

Vi kan tilby

 • et godt og dynamisk arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for faglige utfordringer og muligheten til å være med å utvikle og videreføre bygningsmassen til Molde kommune over i en digital og bærekraftig driftsfase til beste for våre ansatte og brukere. 
 • ledernettverk og faglig- og administrativ støtte.
 • lønn etter avtale. 
 • gode pensjons- og forsikringsordninger. 

 

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes.  Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort. 

Del på:

Referansenr:

23/5434

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

06.06.2023

Tiltredelse:

1.8.2023

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde