Molde kommune

Bo- og habiliteringstjenester

Tilkallingsvikar

Stillingstype

Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Bo- og habiliteringstjenester 

Vi søker vernepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere og andre med relevante fagutdannelser, samt studenter og assistenter.


Beskrivelse av arbeidssted 

Enheten har tre hovedarbeidsområder; botjenester og avlastningstjenester med turnusarbeid, samt aktivitetssenter med dagarbeidstid.
Det er ulike turnusløsninger.

Kvalifikasjoner

Vernepleier/sykepleier:
Offentlig godkjenning/autorisasjon som verne og sykepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider:
Fagbrev som helsefagarbeider
 
For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig (språkkrav for fagutdannende B2 muntlig/skriftlig. Assistenter: B1 skriftlig, B2 muntlig)
 • Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede er en fordel, men ikke et krav. 

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 og helsepersonelloven §20A

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.
Da våre lokasjoner er geografisk spredt, ber vi deg oppgi hvor du helst ønsker å jobbe.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenummer:

24/237

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Vikarer

Søknadsfrist:

31.12.2024

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Enenvegen 12 6416 Molde

Kart: