Molde kommune

Bergmo omsorgsdistrikt

Tilkallingsvikarer

Stillingstype

Ved Bergmo Omsorgdistrikt er det behov for tilkallingsvikar til pleie- og omsorgsoppgaver i institusjonen, samt hjemmetjenesten, kjøkkendrift, renhold og dagsenterpersonell.

Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, kokker, renholdere og assistenter, eventuelle studenter innen de forskjellige fagfeltene.

Turnustjeneste med arbeid på dag, kveld, natt, helg og helligdager.


Beskrivelse av arbeidssted

Bergmo omsorgsdistrikt omfatter Bergmo sykehjem med 47 langtidsplasser. I tillegg har vi hjemmetjeneste og dagsenter med 20 plasser.
Kjøkkenet ved Bergmo omsorgdistrikt produserer mat både til Bergmo Sykehjem, Kirkebakken Omsorgssenter og til de hjemmeboende i området.

 

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider
Fagbrev /autorisasjon som helsefagarbeider
 
Assistenter
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg

For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig.
 • Førerkort Klasse B dersom en søker til hjemmetjenesten

Personlig egnethet vektlegges


Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.


Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.


Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4


Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.


Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenummer:

24/192

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Vikarer

Søknadsfrist:

31.12.2024

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Nøisomhedvegen 34 6419 Molde

Kart: