Molde kommune

Kirkebakken omsorgssenter

Tilkallingsvikarer

Stillingstype

Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Kirkebakken omsorgssenter.


Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten?
Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, renholdere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene

Beskrivelse av arbeidssted  

Kirkebakken omsorgssenter er et  kortids- og rehabiliteringssykehjem med 32 plasser. Sykehjemmet har to avdelinger der en avdeling har pasienter med korttids- og rehabiliteringsvedtak og den andre bare har pasienter med kortidsvedtak.
Tjenesten arbeider turnus med vakter på dag, kveld, natt, helg og høytidsdager.

 

 Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider
Fagbrev /autorisasjon som helsefagarbeider
 
Assistenter
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg

For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges


Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.


Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.


Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4


Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.


Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenummer:

24/193

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Vikarer

Søknadsfrist:

31.12.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Veøygata 1 6413 Molde

Kart: