Molde kommune

Midsund omsorgsdistrikt

Tilkallingsvikarer 2024

Stillingstype

Det er behov for flere dyktige tilkallingsvikarer ved Midsund omsorgsdistrikt.

Fyller du 18 år i år og ønsker du å jobbe i pleie- og omsorgstjenesten?
Vi søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og assistenter, eventuelt studenter innen de forskjellige fagfeltene. 

Beskrivelse av arbeidssted 

Midsund er et øysamfunn som ligger like utenfor Molde, og kan by på flotte naturopplevelser. Vi har mange turstier ved fjord og fjell, og ikke minst Midsundtrappene - steintrappene som har blitt en nasjonal attraksjon til ulike fjelltopper. Vi har også hengekøyepark både på fjellet og ved sjøen, kaféer og aktivitetssenter der man kan leie utstyr som f.eks. hengekøye, el-sykkel og kajakk.

Midsund omsorgsdistrikt består av sykehjem, hjemmetjeneste, kjøkken og dagsenter. Ved sykehjemmet har vi tre avdelinger, en for langtidsopphold, en for korttidsopphold og en for skjermet demens. På korttidsavdelingen har vi også en observasjonsseng, for personer som har behov for tettere oppfølging i en avgrenset periode for å unngå sykehusinnleggelse. Hjemmetjenesten gir tjenester i hjemmet og omsorgsboliger, samt et bofellesskap. Herunder er det også hjemmehjelp, som består av renhold og praktisk bistand i hjemmet, samt BPA (brukerstyrt personlig assistanse). 

Sykepleierne ved sykehjemmet og hjemmetjenesten samarbeider tett med hverandre, og har også ansvar for videolegevakt på kveld/natt/helg.

På arbeidsplassen har vi fokus på å skape gode dager, både for beboere/brukere og for våre medarbeidere. Vi er opptatt av samarbeid på tvers, kompetanseheving for den enkelte arbeidstaker og høyt faglig fokus. Tilkallingsvikarer vil få god opplæring, og man vil få mulighet til å ta flere e-læringskurs i forkant slik at man er bedre rustet til å utføre jobben som vikar. Noen av kursene vil være obligatorisk.

Kvalifikasjoner

Sykepleier/vernepleier:
Offentlig godkjenning/autorisasjon som sykepleier/vernepleier i Norge.
 
Helsefagarbeider:
Fagbrev som helsefagarbeider
 
Assistenter:
Ønskelig med praksis innenfor pleie og omsorg
 
For alle stillingene ønsker vi følgende kvalifikasjoner:
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B dersom en søker i hjemmetjenesten 
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger.  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Ved oppstart av arbeidsforholdet

 • Tuberkulose: Personer som har oppholdet seg i minst 3 mnd. i land med høy forekomst av tuberkulose, eller jobbet i kontakt med TBC pasienter må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.
 • MRSA (Antibiotikaresistent bakterie) Personer som har arbeidet i helsetjeneste, vært innlagt i sykehus utenfor Skandinavia eller har hatt MRSA selv, må framlegge test ved oppstart av arbeidsforholdet. Ta kontakt med din fastlege.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med til arbeidsgiver ved evt. intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentligjort

Del på:

Referansenummer:

24/576

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Ekstrahjelp

Heltid/Deltid:

Ved behov

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Vikarer

Søknadsfrist:

31.12.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Rådhusplassen 1 6475 Midsund

Kart: