Molde kommune

Bergmo omsorgsdistrikt

Sykepleier hjemmetjenesten

Stillingstype

Det er ledig  stilling som sykepleier hjemmetjenesten ved Bergmo omsorgsdistrikt. Vernepleiere kan også søke. Stillingen innebærer per tiden arbeid i turnus dag/kveld og helg. 

 

Beskrivelse av arbeidssted

Bergmo Omsorgsdistrikt har flere ulike tjenesterområder som  sykehjem, hjemmetjeneste, omsorgsboliger, dagsenter og institusjonskjøkken. Enheten har et godt arbeidsmiljø og engasjerte medarbeidere. Vi har god erfaring med forhandlingsturnus, der arbeidstaker selv kan være med å planlegge sin egen arbeidstid.

Klikk her og se hvordan det er å jobbe som sykepleier.

 

Hovedoppgaver

Sykepleier/vernepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • skal rapportere om oppståtte behov av faglig eller adminstrativ karakter til nærmeste overordnede
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til brukeren og for egen yrkesutførelse på alle plan
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer,
  gjeldene lover og forskrifter og de til tid gjeldene kvalitetskrav.
 • som en del av hjemmetjenesteste - teamet, skal du samarbeide både innad i teamet og
  ut mot andre avdelinger i Molde kommune og helseforetaket.
 • Vi jobber blant annet med velferdsteknologi og hverdagsmestring, og gjennom definerte oppgaver tilrettelegger
  vi for at våre brukere skal kunne bo i hjemmet lengst mulig. 

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier/vernepleier
 • Interesse for å arbeide med mennesker med ulike hjelpebehov
 • Ønskelig med relevant praksis
 • Evne til omstilling og kunne trives i en hektisk hverdag
 • Kunne arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Tilpasningsvilje og fleksibilitet i forhold til organisering og pasientsammensetning
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Førerkort klasse B

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.  

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere. 
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Forhandlingsturnus
 • Molde kommune har 6 månederes prøvetid.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål må tas med til arbeidsgiver ved et intervju.

 

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenummer:

24/1808

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Søknadsfrist:

05.08.2024

Tiltredelse:

etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Nøisomhedvegen 34 6419 Molde

Kart: