Molde kommune

Glomstua omsorgsdistrikt

Fagsykepleier

Stillingstype

Det er ledig  100 % stilling som fagsykepleier ved sykehjemmet.
Stillingene innebærer per tiden dagarbeidtid med 37,5 t/uke og arbeid hver fjerde helg. Vaktene på helg er per tiden langvakter.

 

Beskrivelse av arbeidssted

Glomstua omsorgsdistrikt innehar mange tjenesteområder. Vi har sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, dagsenter og kjøkken. Se mer om å jobbe som sykepleier i Molde kommune her

 

Hovedoppgaver

 • Fagsykepleier er direkte underlagt avdelingsleder.
 • Tverrfaglig samarbeid - kontakt med SIM, fastleger m.m.
 • Faglig ansvarlig for pasientene ved avdelingen/bofellesskapet i samarbeid med lege, avdelingsleder og primærkontakt.
 • Sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.
 • Følge opp medisinsk behandling.
 • Samarbeide med pårørende.
 • Bidra til å utvikle og sikre rutiner i forhold til faglige prosedyrer og riktig dokumentasjon i Helseplattformen.
 • Mentor for nytilsatte.
 • Avhjelpe personalgruppen med administrative oppgaver.
 • Stedfordtreder for avdelingsleder.
 • Delta i stell og pleie.

 

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleiere i Norge.Ved bofellesskapet kan annen helsefaglig høgskuleutdnnning vurderes.
 • Relevant videreutdanning og erfaring er ønskelig.
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst og trives i et hektisk og tverrfaglig miljø.
 • Du er positiv, imøtekommende, løsningsorientert, fleksibel og bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning. 

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål  tas med ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

 

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenummer:

24/5949

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Fast Stilling

Søknadsfrist:

01.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Glomstuvegen 48A 6412 Molde

Kart: