Molde kommune

Skoler i Molde kommune

Tilkallingsvikar - skoleåret 2024-25

Stillingstype

Dette er en felles utlysning for skolene i Molde kommune for tilkallingsvikarer skoleåret 2024-25
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet ved behov av de respektive skolene.
Kontaktperson for den enkelte skole finnes ved å klikke på ønsket skole i oversikten på høyre side i utlysningen. 
Kryss av for hvilken skole du er interessert i å være søker til og hvilken type stilling du ønsker (undervisning, assistent eller annet f.eks helse- og sosialfaglig arbeid) 

Beskrivelse av arbeidssted

Vi har gjennom skoleåret behov for tilkallingsvikarer til flere av våre skoler. Vennligst se våre nettsider
www.molde.kommune.no for mer informasjon om de enkelte skolene.

Hovedoppgaver

Undervisning og assistent oppgaver i skole og SFO.

Kvalifikasjoner

Formelle krav til undervisningsstillinger finnes i forskrift til opplæringsloven. For stillinger som assistent/fagarbeider ønskes primært fagbrev som barne- og ungdomsarbeider men relevant erfaring og personlige egenskaper kan oppveie for dette. Det kan også være behov for annen kompetanse for eksempel helse- og sosialfaglig utdanning.  

Evne til god kommunikasjon, samarbeid, stabilitet og fleksibilitet vektlegges.

Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

Søker må kunne legge fram politiattest.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til ev intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Velg en avdeling fra listen for å komme videre til søknadsskjemaet