Molde kommune

Psykisk helse- og rustjenester

Prosjektledere FACT

Stillingstype

Prosjektledere FACT – arbeidssted Molde og Hustadvika 

Spennende prosjektlederstillinger for etablering av FACT med foreløpig varighet ut 2025, og med mulighet for forlengelse/fast ansettelse.

Har du lyst til å være med å etablere et FACT team i Romsdalskommunene? Er du en leder med pågangsmot, engasjement og gode samarbeidsevner som brenner for fagfeltet rus – psykiatri/psykisk helse? 

Da er du kanskje den prosjektlederen vi leter etter.

Beskrivelse av arbeidssted

FACT - fleksibelt oppsøkende behandlingsteam er en metode som kjennetegnes ved sin utadrettede, ambulante helsehjelp. Tjenestene ytes der brukeren er og tilpasses den enkeltes behov i ulike faser av sykdomsforløpet. Metoden er utviklet for bedre å gi nødvendig helsehjelp til brukere som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av ordinær, stasjonære tjenester. Teamet skal tilby samordnet hjelp og oppfølging fra kommune og spesialisthelsetjeneste. Teamet jobber på dagtid i hverdager.

Kommunene Molde, Aukra, Vestnes, Rauma og Hustadvika og Poliklinikk psykisk helse DPS Molde, ønsker å utrede muligheten for å etablere felles integrert FACT-team. Det skal ansettes to prosjektledere, en for Molde kommune og en for kommunene Aukra, Vestnes, Rauma og Hustadvika, hvor Hustadvika skal være vertskommune. Prosjektlederne skal samarbeide tett.

 • Prosjektlederne vil ha ansvar for å lede prosesser for å få gjennomført ROS-analyser, teste ut ulike former for organisering, implementering og eventuelt oppstart drift av FACT teamet. Teamet skal følge opp voksne innbyggere med alvorlige psykiske lidelser, ofte også med rusproblemer (ROP pasienter), og med behov for sammensatte og langvarige tjenester.
 • Prosjektlederne vil være med å forme og utvikle FACT i henhold til nasjonale føringer og lokale behov. Prosjektlederne vil jobbe tett med klinikere, teamledere og enhetsledere i kommunen og i spesialisthelsetjenesten.
 • Prosjektlederstillingen i Molde kommune er organisert under psykisk helse- og rustjenester.
 • Prosjektlederstillingen i Hustadvika kommune er organisert under enhet Helse og mestring.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektlederne vil ha ansvar for å identifisere, utrede og kartlegge hvordan FACT team skal fungere i praksis. Dette omfatter å utrede driftsmessige og organisatoriske forutsetninger for etableringen - dimensjonering av tilbudet, lokalisering og organisatorisk plassering
 • Ledelse av sammensatte arbeidsgrupper fra ulike kommuner og helseforetaket
 • Utarbeide samarbeidsavtaler og andre nødvendige dokumenter 
 • Ansvar for å søke om prosjektmidler og rapportere på disse i samarbeid med fagansvarlig.
 • Eventuelt implementere og drifte FACT-team  

         

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig høyskoleutdanning med relevant videreutdanning 
 • Det er ønskelig med erfaring fra fagfeltet rus og psykisk helse både innen spesialisthelse- og kommunehelsetjenesten 
 • Kunnskap og erfaring med prosjektledelse og prosessledelse.
 • Ledererfaring er en fordel 
 • Erfaring fra oppsøkende virksomhet ønskes 
 • Erfaring fra arbeid med ACT/ FACT eller andre samhandlingsmodeller for målgruppen er ønskelig 
 • Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne  

Personlige egenskaper:

 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet 
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner 
 • Trygg og med høy arbeidskapasitet 
 • Liker utfordringer og utviklingsarbeid 
 • Gode kommunikasjons- og relasjonskompetanse og- ferdigheter.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig og kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale.
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Annet

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til intervju.

Søkerliste

Søkerliste kan bli offentliggjort.

 

Del på:

Referansenummer:

24/6907

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Vikariat

Søknadsfrist:

15.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune /Hustadvika kommune

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde

Kart: