Molde kommune

Helsefagarbeider Kleive omsorgssenter

Helsefagarbeider

Stillingstype

Det er ledig 100 % stilling som helsefagarbeider ved Kleive omsorgssenter. Stillingen er lokalisert per tiden på sykehjemmet. Arbeidstiden er regulert i turnus med arbeid per tiden på dag/aften og helg.


Beskrivelse av arbeidssted

Kleive og Skåla er et av 7 pleie- og omsorgsdistrikt i Molde kommune. Kleive Omsorgssenter har en sykehjemsavdeling, hjemmetjeneste, dagsenter, kjøkken og vaskeri. Enheten er kjent for et godt arbeidsmiljø. 


Hovedoppgaver

Helsefagarbeideren:

 • Bistå beboere på sykehjem. Tilrettelegging ved f.eks. stell og måltider, legemiddelhåndtering og forebyggende arbeid.
 • Observasjon og dokumentasjon.
 • Vi arbeider med mål om at bruker skal kunne mestre mest mulig selv. 
 • Vi har fokus på brukermedvirkning og spør: «Hva er viktig for deg?»
 • Er medansvarlig for at den pleie som utøves er i overensstemmelse med
  Enhetens og arbeidsstedets målsetninger, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter, samt de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav og vedtak som er fattet.
 • Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder på sykehjemmet


Kvalifikasjoner

 • Ha fagbrev som helsefagarbeider 
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Være positiv, kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God i norsk muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetning.


Vi tilbyr

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud. Enheten har fokus på myndiggjøring, involvering, kompetanseheving, rolleklarhet og likeved. 
Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.


Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt. intervju.

 

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenummer:

24/7493

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Fast Stilling

Søknadsfrist:

21.07.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde

Kart: