Molde kommune

Bo- og habiliteringstjenester

Vernepleiere, miljøterapeuter og fagarbeidere

Vil du bli vår nye kollega?
Bo- og habiliteringstjenester søker nye ansatte til spennende stillinger ved ulike avdelinger. Stillingene innebærer turnusarbeid i ulike turnusordninger. Vi har ledige stillinger både i klassiske turnusordninger samt stillinger som per tiden innebærer inntil 14,5 t vakter og natt.

Avdelingene søker både vernepleiere, miljøterapeuter, sykepleiere og fagarbeidere.
Tror du dette er noe for deg, så håper vi du søker!

Beskrivelse av arbeidssted

Enheten har ansvaret for de fleste kommunale tjenester for mennesker med utviklingshemming, koordinering av tjenester og annen bistand til andre med funksjonshemming. Avdelingene har behov for ansatte med kompetanse innenfor målrettet miljøarbeid. Erfaring med brukergruppen og arbeid etter HOL Kap. 9 foretrekkes. Er du glad i friluftsliv og fysisk aktivitet vil dette komme godt med i arbeidshverdagen
Vernepleier/ sykepleiere/ miljøterapeut /fagarbeidere er direkte underlagt avdelingsleder og rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.

Arbeidsoppgaver

Dine hovedoppgaver er miljøarbeid hvor brukerens behov står i sentrum. Ut i fra fagbakgrunn og kvalifikasjoner deltar du i å utarbeide, gjennomføre og evaluere miljøterapeutiske tiltak.

Andre arbeidsoppgaver er/kan være:

 • Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
 • Opplæring og veiledning av andre medarbeidere
 • Primær-/sekundærkontaktansvar
 • Medikamenthåndtering
 • Utarbeidelse og fornyelse av vedtak etter HOL Kap. 9
 • Samarbeid med pårørende, verge og eksterne instanser
 • Dokumentasjon i journalsystemet Helseplattformen

Kvalifikasjoner

 • Fullført relevant helse- eller sosialfaglig utdanning på minimum videregående eller bachelornivå.
 • Erfaring fra arbeid med utviklingshemmede er en fordel, men ikke et krav.
 • Kunnskap om Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9 vektlegges.
 • Interesse for oppgavene der bruker settes i fokus.
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid
 • Være stabil og fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum B2.
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er en forutsetninger. 
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.
Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes.  Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.
Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 og Helsepersonelloven § 20A. Minst 2 referanser må oppgis i søknaden.

Søkerliste

Søkerliste kan bli offentliggjort.

 

For spørsmål: 

Monique Lorvik, tlf: 452 58 321 i uke 28-29
Hanne Istad, tlf: 952 19 094 i uke 30-32

Del på:

Referansenummer:

24/8305

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Fast Stilling

Søknadsfrist:

08.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Enenvegen 12 6416 Molde

Kart: