Molde kommune

Råkhaugen omsorgssenter

Sykepleier/vernepleier

Stillingstype

Det er ledig fast 100 % stillinger som sykepleier og/eller vernepleier

Beskrivelse av arbeidssted

Råkhaugen omsorgssenter er Molde kommunes kompetansesenter for tilbud til personer med demens. Her er dagtilbud, 8 plasser i bofellesskap, 44 langtidsplasser og 8 korttidsplasser i sykehjem. Kommunens demensteam har kontor ved omsorgssenteret. Langtidsplassene er fordelt på 5 skjermede enheter (8 plasser hver) og 1 forsterket enhet (4 plasser).

Vi bruker TID-modellen i vårt arbeid med systematisk personsentrert miljøterapi. Vi samarbeider både med alderspsykiatri og palliativt team i spesialisthelsetjenesten for å utarbeide et helhetlig og faglig godt tilbud til våre pasienter.

Den utlyste stillingen er knyttet til boenheten Tunet, en langtids skjermet enhet for personer med demens.

Hovedoppgaver

Sykehjemmet er delt inn i 7 boenheter med 4 - 8 beboere i hver.  Sykepleierne er sykepleiefaglige ansvarlige i sine enheter, men har noen kvelds- og helgevakter som sykepleievakter  med hele sykehjemmet som arbeidsfelt. I disse vaktene går de oppå ordinær grunnbemanning. Arbeidstiden er per tiden regulert i todelt turnus og med arbeid på helg.
Vernepleiere har også anledning til å søke stillingen. Bortsett fra å gå sykepleievakt, gjør vernepleierene langt på vei mye av de samme arbeidsoppgavene her på Råkhaugen. 

Sykepleier:

 • er direkte underlagt avdelingsleder.
 • rapporterer om oppståtte behov av faglig eller administrativ karakter til nærmeste overordnede.
 • er ansvarlig i forhold til den totale sykepleie til pasienten og for egen yrkesutførelse på alle plan.
 • skal sørge for at egen og medarbeidernes tjenesteyting er i samsvar med faget, etiske normer, gjeldende lover og forskrifter og de til enhver tid gjeldende kvalitetskrav.

Kvalifikasjoner

 • Ha autorisajon som sykepleier eller vernepleier i Norge
 • Ha  interesse og erfaring innen å arbeide med personer med demens.
 • Kunne jobbe selvstendige og være faglig bevisst 
 • Kunne jobbe systematisk og i samarbeid med andre faggrupper
 • Være god på kommunikasjon og samarbeid

Personlig egnethet vektlegges

Vi følger kommunens etiske regler der ærlighet og gode holdninger er forutsetninger.  

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et faglig utfordrende og kvalitetsmessig godt tilbud.  
 • Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, men sykepleiere får minimum 8 års lønnsansiennitet ved ansettelse i Molde kommune
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Eget funksjonstillegg på 30 000,-/år, på toppen av årslønn, for å jobbe i enhet med tilbud til personer med demens 

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir benyttet. Godkjente kopier og vitnemål må tas med til arbeidsgiver ved et intervju.

Politiattest

Det er krav om politiattest etter Helse og omsorgstjenesteloven § 5-4

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenummer:

24/8309

Fylke:

 • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Fast Stilling

Søknadsfrist:

29.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Kontaktpersoner:

Adresse:

Råkhaugvegen 12 6425 Molde

Kart: