Molde kommune

Helsetjenesten

Lege i demens- og eldreomsorg

Stillingstype

Vi lyser ut en 100 % legestilling i kommunale oppgaver. Vi er på jakt etter en lege som har eller ønsker å bygge god og solid kompetanse på demenssykdom. Dette er en fast stilling som har som hovedoppgave tilsyn av pasienter på omsorgssenter. Stillingen vil også bli tillagt oppgaver som ressursperson for kommunens tilsynsleger. Oppstart etter avtale.

Bekrivelse av arbeidssted

Som tilsynslege vil du ha Råkhaugen omsorgssenter som hovedarbeidssted, men må også påregne at det suppleres med noe mer tilsynsarbeid på andre omsorgssentre.

Råkhaugen er et omsorgs- og kompetansesenter for personer med demenssykdom. Der vil du være i et team med faglig kompetente sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Kommunens tverrfaglig demensteam holder til på omsorgssenteret og blir en naturlig samarbeidspart.

I tillegg til demensteamet består senteret av et stort dagsenter, et bofellesskap og et sykehjem. Omsorgssenteret består p.t av fem langtids skjermet demensavdelinger, en forsterket skjermet demensavdeling og en korttidsavdeling.

Det foreligger et kommunestyrevedtak om å samle alle plasser for demenssyke på Råkhaugen, som betyr at det skal åpnes ytterligere 2 langtids skjermet demensavdelinger. Totalt utgjør det 69 plasser.

Råkhaugen har et formalisert samarbeid med alderspsykiatrisk avdeling på Hjelset, men samarbeider også med andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Alle legestillinger i kommunen er organisert under enhet for Helsetjenester i Molde kommune, Gotfred Lies plass 4.

Hovedoppgaver

  • Medisinskfaglig oppfølging av pasienter på omsorgssenteret, inkludert samarbeid og involvering av pårørende
  • Teamarbeid.
  • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
  • Faglig rådgiving til medarbeidere og fastleger
  • Systemoppgaver knyttet til tilsynsleger ved andre omsorgssentre i kommunen.


Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Ønskelig med erfaring/kompetanse fra geriatri, alderspsykiatri, demensfaget eller andre relevante fagområder som generell indremedisin eller erfaring fra allmennmedisin

Vi tilbyr

Et inkluderende og godt arbeidsmiljø.
Et godt samarbeidsklima, støttende fagmiljø og godt tverrfaglig samarbeid
Mulighet for nødvendig kompetanseutvikling
Det er p.t 100 fast ansatte på Råkhaugen omsorgssenter, totalt 92 årsverk
Avlønning etter tariff for leger i kommunale stillinger.
Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.

Spesielle krav

Det vil bli stilt krav om politiattest ved tilsetting.

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med ved evt intervju.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.

Del på:

Referansenummer:

24/7898

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Varierende arbeidstid

Sektor:

Helse- og sosialtjenester

Stillingstype:

Fast Stilling

Søknadsfrist:

05.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Molde kommune

Adresse:

Rådhusplassen 1 6413 Molde

Kart: